Zapytania ofertowe poniżej 30 tys. zł

Świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu zajęd praktycznych o charakterze projektowym dla studentów w ramach projektu pt. „Podniesienie kompetencji studentów kierunku Finanse i Rachunkowość Biznesu oraz Zarządzania UEP”

Wynik postępowania

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie zajęć praktycznych o charakterze projektowym z opracowaniem merytorycznym materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia i przeprowadzeniem badania sprawdzającego kompetencje uczestników na wejściu i wyjściu wraz z uwzględnieniem modułu dotyczącym przestrzegania zasad równości szans kobiet, mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych na rynku pracy dla uczestników projektu „Podniesienie kompetencji studentów kierunku Finanse i Rachunkowość  Biznesu oraz Zarządzania UEP” o numerze POWR.03.01.00-00-K239/15.