Zapytania ofertowe poniżej 30 tys. zł

Zakup, dostawa lamp do projektorów NEC oraz Barco

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa lamp do projektorów NEC oraz Barco

Oferty należy składać w postaci: elektronicznej (za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: adrian.kobielski@ue.poznan.pl) lub pisemnej (przesyłka pocztowa, kurier lub dostawa osobista na adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań p. 7 w pawilonie (Centrum Informatyki) do dnia 24.10.2018 r. do godz. 10:00 z dopiskiem na kopercie – „CI – Oferta – lampy do projektorów NEC i Barco”.