Absolwentka ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Wydział Zarządzania

Kierunek: zarządzanie

Specjalność: organizacja i kierowanie


Trener biznesu, właścicielka firmy Redutax.  

Była prelegentką na wielu konferencjach, ma za sobą ponad 2 tysiące godzin szkoleniowych. Najczęściej przemawia do przedsiębiorców i menadżerów, przekazując wiedzę o narzędziach pochodzących z metodyk zarządzania projektami. 

Należy do organizacji Toastmasters i posiada tytuł DTM (Distinguished Toastmaster) - najwyższe wyróżnienie w organizacji.

Szkoli z zarządzania projektami, posiada akredytację trenerską z metodyki PRINCE2. 

Pisała dla takich magazynów jak Personel i Zarządzanie, Personel Plus oraz dla wielu branżowych portali internetowych.