Komunikaty

Plan Pracy Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UE w Poznaniu na rok 20141.    Utrzymanie kontaktów z Uczelnią


2.    Popieranie inicjatyw spotkań koleżeńskich – zjazdów roczników i  spotkań pokoleniowych


3.    Kontynuacja:

a.    Rozwijanie i poszerzanie kontaktów z absolwentami

b.    starań o rozszerzenie współpracy z praktyką


4.     Współudział w organizacji  Dnia Absolwenta

 

5.     Realizacja zadań wynikających ze „Strategii UEP 2013 – 2020”

  

6.     Wykonywanie innych zadań statutowych