Egzaminy i zaliczenia - Na wniosek studenta niepełnosprawnego istnieje możliwość dostosowania formy egzaminu do niepełnosprawności studenta oraz wydłużenia czasu jego trwania. Wniosek taki, zaopiniowany przez Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych, powinien zostać złożony do kierownika jednostki przeprowadzającej egzamin, nie później niż na pięć dni przed ustalonym terminem kolokwium, zaliczenia lub egzaminu.

 

Zainteresowanych  prosimy o kontakt z dr Katarzyną Lis,
e-mail: katarzyna.lis@ue.poznan.pl


Regulamin przyznawania wsparcia oraz dysponowania środkami dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu