Sesja podsumowująca pierwszy dwuletni cykl edukacyjny na specjalności operacje finansowe funduszy inwestycyjnych odbyła się 22 maja 2015 r. w biurach Franklin Templeton Investments Poland sp. z o.o. w Poznaniu.  Specjalność OFFI realizowana jest na kierunku Finanse i rachunkowość biznesu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu we współpracy ze spółką Franklin Templeton Investments Poland, która jest częścią międzynarodowej organizacji inwestycyjnej o globalnym zasięgu, działającej pod marką Franklin Templeton Investments. Sesja była okazją do spotkania się pracowników UEP i przedstawicieli firmy, którzy zaangażowali się w realizację zajęć na tej specjalności. Spotkanie poprowadzili Krzysztof Bronisz – Vice President Operations at Franklin Templeton Investments oraz dr hab. Marta Kluzek – koordynator specjalności.


Specjalność OFFI została uruchomiona na studiach II stopniu w roku akademickim 2013/2014. W czerwcu 2015 r. mury UEP opuszczą pierwsi absolwenci tejże specjalności. W ramach prowadzonych zajęć specjalnościowych studenci zostali przygotowani do pracy w międzynarodowej instytucji finansowej – zdobyli wiedzę o funkcjonowaniu rynków oraz o rodzajach transakcji i zdarzeń, jakie na rynkach występują. Ponadto studia przypadków oraz zajęcia realizowane w biurach Franklin Templeton Investments Poland pozwoliły przybliżyć im atmosferę panującą w realiach oraz skonfrontować otrzymaną wiedzę i zdobyte umiejętności w realnym świecie finansów.


Spotkanie podsumowujące umożliwiło wymianę doświadczeń oraz stworzenie platformy współpracy między pracownikami obydwu instytucji zaangażowanymi w projekt. Wskazano również nowe możliwości współpracy: współudział w konferencjach, realizacja badań naukowych w obszarach, w których Franklin Templeton Investments prowadzi działalność, przygotowanie nowych wykładów dla studentów, przygotowanie wspólnych zajęć teoretyczno-praktycznych dla studentów, przygotowanie studiów podyplomowych.