Z głębokim żalem, pogrążeni w smutku zawiadamiamy, 

że 27 marca 2021 roku, w wieku 92 lat, odszedł od nas 

nieodżałowanej pamięci 

prof. zw. dr hab. Bohdan Jan Gruchman

rektor-senior Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,


długoletni, wielce zasłużony nauczyciel akademicki, dyrektor Instytutu Planowania w latach 1979−1990, prorektor UEP w latach 1975−1981, rektor UEP w latach 1990−1996, wyróżniony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Kawalerskim Palm Akademickich Francuskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, tytułem Zasłużony dla Miasta Poznania, Złotym Hipolitem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, doctor honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, wieloletni członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komitetu Ekonomicznego PAN, Instytutu Zachodniego w Poznaniu, członek założyciel „Groupe de Recherche Européen sur les Milieux Innovateurs” (GREMI) przy Uniwersytecie Paryskim I Panthéon-Sorbonne, członek Rady Naukowej przy Prezesie GUS, przewodniczący Rady Międzynarodowych Targów Poznańskich, prezes Towarzystwa Przyjaciół Poznańskiej Fary, przewodniczący Rady Społecznej przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim, honorowy prezydent Fundacji UEP.


W latach 1967−1969 był doradcą ONZ do spraw planowania regionalnego w Libii,  a w latach 1972−1974 pracował w Nowym Jorku w ONZ.


W Zmarłym Uczelnia straciła jednego z najzacniejszych członków społeczności akademickiej, wybitnego człowieka, którego wkład w rozwój Uczelni trudno przecenić, budzącego podziw i szacunek naukowca, dydaktyka i społecznika.

 

PAMIĘĆ O NIM POZOSTANIE NA ZAWSZE WŚRÓD NAS!

REKTOR,
RADA UCZELNI,
SENAT
I SPOŁECZNOŚĆ
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO
W POZNANIU

 

Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu jeżyckim (Nowina 1) 7 kwietnia o godz. 12:30.
Msza św. poświęcona pamięci Zmarłego odbędzie się 21 sierpnia o godz. 11:00 w Farze.


Ze względów epidemicznych żałobne posiedzenie Senatu odbędzie się w auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w późniejszym terminie, o którym Uczelnia będzie informować.