Uczymy już od 35 009 dni
Uchwały Senatu w Roku Akademickim 2021/2022

Uchwała nr 16 z dnia 28 stycznia 2022 roku

Określenie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu obowiązujących od rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 oraz harmonogramu rekrutacji prowadzonej w roku akademickim 2022/2023