Problem frankowiczów jest trudny, bo jego rozwiązanie jest związane z ponoszeniem określonych kosztów i zawsze pojawia się pytanie, kto te koszty ma ponieść – w jakiej części sektor bankowy, czyli wszyscy klienci banków, w jakiej państwo (rząd), czyli wszyscy podatnicy, a w jakiej konsumenci – pożyczkobiorcy i kredytobiorcy walutowi, którzy przez pewien czas korzystali z niższych rat kapitałowo-odsetkowych w porównaniu z klientami, którzy zaciągali kredyty w złotówkach – podkreśla dr Krzysztof Waliszewski z Katedry Pieniądza i Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.