Archiwum 2013

ZP/006/13

Remont pomieszczeń w obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Oferty należy składać do dnia  5 marca 2013 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016
 
w sprawach merytorycznych:
Zdzisław Flaczyński, tel.: 61 856 95 43
 
w sprawach formalnych:
Tomasz Lulka,  tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 65252-2013