Uchwała nr 1 z dnia 21 września 2018 roku Sprawozdanie Rektora UEP z działalności Uczelni w roku akademickim 2016/2017

Uchwała nr 2 z dnia 21 września 2018 roku Korekta planu rzeczowo-finansowego na 2018 rok

Uchwała nr 3 z dnia 21 września 2018 roku Zatwierdzenie wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia
Uchwała nr 4 z dnia 21 września 2018 roku Zatwierdzenie wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne na studiach trzeciego stopnia
Załącznik do uchwały nr 4

Uchwała nr 5 z dnia 21 września 2018 roku Zmiany do Regulaminu pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Uchwała nr 6 z dnia 21 września 2018 roku Uzupełnienie składu Senackiej Komisji ds. Organizacyjno-Statutowych

Uchwała nr 7 z dnia 21 września 2018 roku Uzupełnienie składu Senackiej Komisji ds. Organizacyjno-Statutowych

Uchwała nr 8 z dnia 21 września 2018 roku Uzupełnienie składu Senackiej Komisji ds. Organizacyjno-Statutowych
Uchwała nr 9 z dnia 26 października 2018 roku Wypowiedzenie zatrudnienia nauczycielom akademickim w związku z upływem okresu zatrudnienia na stanowisku adiunkta

Uchwała nr 10 z dnia 26 października 2018 roku Wypowiedzenie zatrudnienia nauczycielom akademickim w związku z upływem okresu zatrudnienia na stanowisku adiunkta

Uchwała nr 11 z dnia 26 października 2018 roku Wypowiedzenie zatrudnienia nauczycielom akademickim w związku z upływem okresu zatrudnienia na stanowisku adiunkta

Uchwała nr 12 z dnia 26 2 października 018 roku Wypowiedzenie zatrudnienia nauczycielom akademickim w związku z upływem okresu zatrudnienia na stanowisku adiunkta

Uchwała nr 13 z dnia 26 października 2018 roku Wypowiedzenie zatrudnienia nauczycielom akademickim w związku z upływem okresu zatrudnienia na stanowisku adiunkta

Uchwała nr 14 z dnia 26 października 2018 roku Wypowiedzenie zatrudnienia nauczycielom akademickim w związku z upływem okresu zatrudnienia na stanowisku adiunkta

Uchwała nr 15 z dnia 26 października 2018 roku Wypowiedzenie zatrudnienia nauczycielom akademickim w związku z upływem okresu zatrudnienia na stanowisku adiunkta

Uchwała nr 16 z dnia 26 października 2018 roku Wypowiedzenie zatrudnienia nauczycielom akademickim w związku z upływem okresu zatrudnienia na stanowisku adiunkta

Uchwała nr 17 z dnia 26 października 2018 roku Zaopiniowanie powołania dr Elizy Szybowicz na stanowisko redaktora naczelnego Wydawnictwa UEP od dnia 01.12.2018 roku.

Uchwała nr 18 z dnia 26 października 2018 roku Uzupełnienie składu Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich.

Uchwała nr 19 z dnia 26 października 2018 roku Uzupełnienie składu Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich niezatrudnionych na wydziałach.

Uchwała nr 20 z dnia 26 października 2018 roku Uzupełnienie składu Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą.

Uchwała nr 21 z dnia 26 października 2018 roku Uzupełnienie wzorów umów o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Uchwała nr 22 z dnia 26 października 2018 roku Harmonogram rekrutacji na studia rozpoczynające się od semestru letniego w roku akademickim 2018/2019.

Uchwała nr 23 z dnia 26 października 2018 roku Wyrażenie przez Senat zgody na wydatkowanie środków finansowych na usługi serwisowe Zintegrowanego Systemu Informatycznego.

Uchwała nr 24 z dnia 26 października 2018 roku Wyrażenie przez Senat zgody na udostępnienie na cele budowlane Urzędowi Miasta Poznania niezabudowanych części działek Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Uchwała nr 25 z dnia 26 października 2018 roku Sprawa wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2018.

Uchwała nr 26 z dnia 26 października 2018 roku Likwidacja spółki Poznańskie Innowacje Sp. z o.o.

Uchwała nr 27 z dnia 30 listopada 2018 roku -Uzupełnienie o przedstawicieli studentów składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów

Uchwała nr 28 z dnia 30 listopada 2018 roku - Uzupełnienie o przedstawicieli studentów składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów

Uchwała nr 29 z dnia 30 listopada 2018 roku - Uzupełnienie o przedstawiciela Wydziału Zarządzania składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów

Uchwała nr 30 z dnia 21 grudnia 2018 roku Plan rzeczowo-finansowy Uczelni na 2019 rok

Uchwała nr 31 z dnia 21 grudnia 2018 roku Zmiana nazwy kierunku finanse i rachunkowość oferowanego na I i II stopniu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Ekonomii na finanse, audyt, inwestycje.

Uchwała nr 32 z dnia 21 grudnia 2018 roku Zmiana nazwy kierunku finanse i rachunkowość biznesu oferowanego na I i II stopniu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Zarządzania na rachunkowość i finanse biznesu.

Uchwała nr 33 z dnia 21 grudnia 2018 roku Likwidacja specjalności przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej na Wydziale Zarządzania (studia wieczorowe II stopnia).

Uchwała nr 34 z dnia 21 grudnia 2018 roku Zmiana Statutu UEP w związku ze zmianami zasad rekrutacji.
  Uchwała nr 35 z dnia 21 grudnia 2018 roku Uchwała w sprawie przyjęć finalistów i laureatów olimpiad i konkursów na lata od 2019/2020 do 2022/2023.
Uchwała nr 36 z dnia 21 grudnia 2018 roku Zmiana uchwały rekrutacyjnej na rok akademicki 2019/2020 – studia pierwszego stopnia.
Uchwała nr 37 z dnia 21 grudnia 2018 roku Zamiana uchwały rekrutacyjnej na rok akademicki 2019/2020 – studia drugiego stopnia

Uchwała nr 38 z dnia 21 grudnia 2018 roku Zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 
Uchwała nr 39 z dnia 21 grudnia 2018 roku Uzupełnienie o przedstawicieli doktorantów składów komisji: Dyscyplinarnej dla Doktorantów.

Uchwała nr 40 z dnia 21 grudnia 2018 roku Uzupełnienie o przedstawicieli doktorantów składów komisji: Odwoławczej Dyscyplinarnej dla Doktorantów.

Uchwała nr 41 z dnia 25 stycznia 2019 roku Zasady powoływania pierwszej Rady Uczelni.


Uchwała nr 42 z dnia 22 lutego 2019 roku Uchwała w sprawie programów studiów na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz sposobu ich przygotowania.


Uchwała nr 43 z dnia 22 lutego 2019 roku Zmiana Uchwały nr 51 z dnia 23 marca 2018 roku Wytyczne do obsady zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019 w sprawie reguł obliczania pensum oraz wynagradzania pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych UEP za godziny ponadwymiarowe.


Uchwała nr 44 z dnia 22 lutego 2019 roku Zatwierdzenie wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych rozpoczynających się w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Towaroznawstwa.


Uchwała nr 45 z dnia 22 lutego 2019 roku Sprawa nadania prof. Odedowi Galorowi tytułu doktora honoris causa.


Uchwała nr 46 z dnia 22 lutego 2019 roku Sprawa nadania prof. Odedowi Galorowi tytułu doktora honoris causa.


Uchwała nr 47 z dnia 22 lutego 2019 roku Sprawa nadania prof. Odedowi Galorowi tytułu doktora honoris causa.


Uchwała nr 48 z dnia 22 lutego 2019 roku Sprawa nadania prof. Odedowi Galorowi tytułu doktora honoris causa.


Uchwała nr 49 z dnia 22 lutego 2019 roku Uzupełnienie składu Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów.


Uchwała nr 50 z dnia 22 lutego 2019 roku Uzupełnienie składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.


Uchwała nr 51 z dnia 22 lutego 2019 roku Uchwała w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Uczelni.


Uchwała nr 52 z dnia 22 lutego 2019 roku Powołanie Pierwszej Rady Uczelni.


Uchwała nr 53 z dnia 22 lutego 2019 roku Powołanie Przewodniczącego I Rady Uczelni.


Uchwała nr 54 z dnia 22 lutego 2019 roku Wybory do Rady Doskonałości Naukowej.


Uchwała nr 55 z dnia 22 lutego 2019 roku Wybory do Rady Doskonałości Naukowej.


Uchwała nr 56 z dnia 22 lutego 2019 roku Wybory do Rady Doskonałości Naukowej.


Uchwała nr 57 z dnia 22 lutego 2019 roku Wybory do Rady Doskonałości Naukowej.


Uchwała nr 58 z dnia 22 lutego 2019 roku Wybory do Rady Doskonałości Naukowej.


Uchwała nr 59 z dnia 22 lutego 2019 roku Wybory do Rady Doskonałości Naukowej.


Uchwała nr 60 z dnia 22 lutego 2019 roku Zmiana Statutu UEP


Uchwała nr 61 z dnia 29 marca 2019 roku Wypowiedzenie zatrudnienia nauczycielom akademickim w związku z upływem okresu zatrudnienia na stanowisku adiunkta


Uchwała nr 62 z dnia 29 marca 2019 roku Wypowiedzenie zatrudnienia nauczycielom akademickim w związku z upływem okresu zatrudnienia na stanowisku adiunkta


Uchwała nr 63 z dnia 29 marca 2019 roku Wypowiedzenie zatrudnienia nauczycielom akademickim w związku z upływem okresu zatrudnienia na stanowisku adiunkta


Uchwała nr 64 z dnia 29 marca 2019 roku Wypowiedzenie zatrudnienia nauczycielom akademickim w związku z upływem okresu zatrudnienia na stanowisku adiunkta


Uchwała nr 65 z dnia 29 marca 2019 roku Wypowiedzenie zatrudnienia nauczycielom akademickim w związku z upływem okresu zatrudnienia na stanowisku adiunkta


Uchwała nr 66 z dnia 29 marca 2019 roku Wypowiedzenie zatrudnienia nauczycielom akademickim w związku z upływem okresu zatrudnienia na stanowisku adiunkta


Uchwała nr 67 z dnia 29 marca 2019 roku Wypowiedzenie zatrudnienia nauczycielom akademickim w związku z upływem okresu zatrudnienia na stanowisku adiunkta


Uchwała nr 68 z dnia 29 marca 2019 roku Wypowiedzenie zatrudnienia nauczycielom akademickim w związku z upływem okresu zatrudnienia na stanowisku adiunkta


Uchwała nr 69 z dnia 29 marca 2019 roku Zatwierdzenie liczby miejsc na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020.


Uchwała nr 70 z dnia 29 marca 2019 roku Harmonogram roku akademickiego 2019/2020.


Uchwała nr 71 z dnia 29 marca 2019 roku Harmonogram rekrutacji 2019/2020.


Uchwała nr 72 z dnia 29 marca 2019 roku Likwidacja na Wydziale Zarządzania, na kierunku zarządzanie specjalności zarządzanie municypalne na studiach niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia od roku akademickiego 2019/2020.


Uchwała nr 73 z dnia 29 marca 2019 roku Uruchomienie na Wydziale Zarządzania, na kierunku zarządzanie specjalności zarządzanie projektami na studiach niestacjonarnych zaocznych pierwszego i drugiego stopnia od roku akademickiego 2019/2020.


Uchwała nr 74 z dnia 29 marca 2019 roku Zmiana Statutu UEP.


Uchwała nr 75 z dnia 29 marca 2019 roku Opinia Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu o zasadności wystąpienia przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z wnioskiem o przyznanie nagrody zespołowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej


Uchwała nr 76 z dnia 29 marca 2019 roku Opinia Senatu w sprawie: kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i rodzajów stanowisk przez nich zajmowanych oraz trybu i podmiotów dokonujących tej oceny. 


Uchwała nr 77 z dnia 26 kwietnia 2019 roku Nadanie prof. Odedowi Galorowi tytułu doktora honoris causa. 

Uchwała nr 78 z dnia 26 kwietnia 2019 roku Modyfikacja kierunku informatyka i ekonometria na studiach niestacjonarnych zaocznych - likwidacja podziału na specjalności. 

Uchwała nr 79 z dnia 26 kwietnia 2019 roku Zmiana uchwały nr 69 z 29 marca 2019 roku w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych na rok akademicki 2019/2020. 

Uchwała nr 80 z dnia 26 kwietnia 2019 roku
 Zatwierdzenie nowego Statutu UEP. 
Uchwała nr 81 z dnia 26 kwietnia 2019 roku Zatwierdzenie Regulaminu pracy. 
Uchwała nr 82 z dnia 26 kwietnia 2019 roku Zatwierdzenie Regulaminu studiów. 
Uchwała nr 83 z dnia 26 kwietnia 2019 roku Regulamin Szkoły Doktorskiej UEP. 
Uchwała nr 84 z dnia 26 kwietnia 2019 roku Program Kształcenia w Szkole Doktorskiej UEP od roku akademickiego 2019/2020. 
Uchwała nr 85 z dnia 26 kwietnia 2019 roku Warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UEP w roku akademickim 2019/2020. 

Uchwała nr 86 z dnia 26 kwietnia 2019 roku Ustalenie programów studiów podyplomowych.

Uchwała nr 87 z dnia 31 maja 2019 roku Zmiana uchwały nr 45 z 23 lutego 2018 roku w sprawie zasad składania prac dyplomowych. 

Uchwała nr 88 z dnia 31 maja 2019 roku Regulamin wynagradzania.

Uchwała nr 89 z dnia 31 maja 2019 roku Sprawozdanie finansowe za rok 2018 i wykonanie planu rzeczowo-finansowego za rok 2018.

Uchwała nr 90 z dnia 31 maja 2019 roku Podział zysku netto za 2018 r. 

Uchwała nr 91 z dnia 31 maja 2019 roku Sprawa nadania sali wykładowej 408 A (w budynku A) imienia Profesorów Anny Kozioł i Jacka Kozioła.

Uchwała nr 92 z dnia 31 maja 2019 roku Zmiana nazwy Katedry Logistyki Międzynarodowej na Katedra Międzynarodowych Łańcuchów Dostaw. 

Uchwała nr 93 z dnia 31 maja 2019 roku Zmiana nazwy Katedry Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa na Katedrę Zarządzania Zasobami Przedsiębiorstwa. 

Uchwała nr 94 z dnia 31 maja 2019 roku Ustalenie programów studiów podyplomowych. 

Uchwała nr 95 z dnia 28 czerwca 2019 roku Korekta Planu rzeczowo-finansowego na 2019 rok.

Uchwała nr 96 z dnia 28 czerwca 2019 roku Uchwała w sprawie zwiększenia wkładu własnego w projekcie inwestycyjnym „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Collegium Altum UEP”.

Uchwała nr 97 z dnia 28 czerwca 2019 roku Utworzenie Katedry Rachunkowości Zarządczej

Uchwała nr 98 z dnia 28 czerwca 2019 roku Zmiana nazwy Katedry Rachunkowości na Katedrę Rachunkowości i Rewizji Finansowej

Uchwała nr 99 z dnia 28 czerwca 2019 roku Połączenie Katedry Turystyki i Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych (warunkowo)

Uchwała nr 100 z dnia 28 czerwca 2019 roku Połączenie Katedry Polityki Gospodarczej i Samorządowej i Katedry Koniunktury Gospodarczej (warunkowo)

Uchwała nr 101 z dnia 28 czerwca 2019 roku Zmiana nazwy katedry z Katedra Towaroznawstwa Żywności na Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Żywności (warunkowo)

Uchwała nr 102 z dnia 28 czerwca 2019 roku Zmiana nazwy katedry z Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych na Katedra Jakości Produktów Przemysłowych i Opakowań (warunkowo)

Uchwała nr 103 z dnia 28 czerwca 2019 roku Zmiana nazwy katedry z Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania na Katedra Zarządzania Jakością (warunkowo)

Uchwała z dnia 104 z dnia 28 czerwca 2019 roku Regulamin studiów podyplomowych
Uchwała nr 105 z dnia 28 czerwca 2019 roku Ustalenie programów studiów podyplomowych

Uchwała nr 106 z dnia 28 czerwca 2019 roku Opinia Senatu ws. powołania prorektora ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem

Uchwała nr 107 z dnia 2019 roku Opinia Senatu ws. dyrektorów instytutów: prof. dr. hab. Marek Ratajczak, prof. zw. UEP, dyrektor Instytutu Ekonomii

Uchwała nr 108 z dnia 2019 roku Opinia Senatu ws. dyrektorów instytutów prof. dr hab. Jan Szambelańczyk, prof. zw. UEP, dyrektor Instytutu Ekonomiczno-Społecznego

Uchwała nr 109 z dnia 28 czerwca 2019 roku Opinia Senatu ws. dyrektorów instytutów dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. nadzw. UEP, dyrektor Instytutu Finansów

Uchwała nr 110 z dnia 28 czerwca 2019 roku Opinia Senatu ws. dyrektorów instytutów dr hab. Ewa Mińska-Struzik, prof. nadzw. UEP, dyrektor Instytutu Gospodarki Międzynarodowej

Uchwała nr 111 z dnia 28 czerwca 2019 roku Opinia Senatu ws. dyrektorów instytutów prof. dr hab. Krzysztof Malaga, prof. zw. UEP, dyrektor Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej

Uchwała nr 112 z dnia 28 czerwca 2019 roku Opinia Senatu ws. dyrektorów instytutów dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. nadzw. UEP, dyrektor Instytutu Marketingu

Uchwała nr 113 z dnia 28 czerwca 2019 roku Opinia Senatu ws. dyrektorów instytutów prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński, prof. zw. UEP, dyrektor Instytutu Nauk o Jakości

Uchwała nr 114 z dnia 28 czerwca 2019 roku Opinia Senatu ws. dyrektorów instytutów dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, dyrektor Instytutu Rachunkowości i Zarządzania Finansami

Uchwała nr 115 z dnia 28 czerwca 2019 roku Opinia Senatu ws. dyrektorów instytutów prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz, prof. zw. UEP, dyrektor Instytutu Zarządzania.

Uchwała nr 116 z dnia 28 czerwca 2019 roku Regulamin Organizacyjny UEP
Uchwała nr 117 z dnia 28 czerwca 2019 roku Zmiana Uchwały nr 80 z dnia 26 kwietnia 2019 roku – Statut UEP (kalendarz wyborczy wyborów do Rady Awansów Naukowych)

Uchwała nr 118 z dnia 28 czerwca 2019 roku Regulamin potwierdzania w UEP efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów
Uchwała nr 119 z dnia 28 czerwca 2019 roku Zasady przyjęć na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów

Uchwała nr 120 z dnia 28 czerwca 2019 roku Warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2020/2021Uchwała nr 121 z dnia 28 czerwca 2019 roku Warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów drugiego stopnia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2020/2021


Uchwała nr 122 z dnia 28 czerwca 2019 roku Zasady przyjmowania na studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w roku akademickim 2023/2024.

Uchwała nr 123 z dnia 28 czerwca 2019 roku Zmiana załącznika nr 1e (karta opisu modułu kształcenia) do Uchwały nr 72 (2012/2013) Senatu UEP z dnia 22 lutego 2013 roku (z późn. zm.)


Uchwała nr 124 z dnia 28 czerwca 2019 roku Zgłoszenie kandydatury prof. Mariana Goryni na członka Polskiej Akademii  Nauk