Uczymy już od 34 436 dni
Ogłoszenia

ZP/001/18

Wynik postępowania

Usługa kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń wraz z obsługą szatni w wybranych obiektach  oraz w domach studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w 2018 roku.
Oferty należy składać do dnia 26 lutego 2018 r. do godz. 08:00     01.03.2018 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:

Cz. A i B:

Paulina Pankiewicz, tel. 61 854 32 36, Monika Kryś, tel. 61 854 30 65

Cz. C:

Jarosław Wojciechowski, tel. 61 639 27 36

Cz.D i E:

Renata Różańska - Piwecka , tel. 61 820 04 11

w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w DZ.U.U.E: 2018/S 011-021960