Ogłoszenia

ZP/003/16

Remont pomieszczeń w obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu


Oferty należy składać do dnia  12 lutego 2016 r. do godz. 08:00 Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Zdzisław Flaczyński tel. 61-856-94-62
w sprawach formalnych:
Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79

nr publikacji w BZP: 19210 - 2016