Uczymy już od 35 007 dni
Ogłoszenia (archiwalne)

ZP/004/20

Wynik postępowania

 Sukcesywna dostawa papieru kserograficznego oraz artykułów biurowych  wraz z rozładunkiem i wniesieniem dla jednostek  organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Oferty należy składać do dnia: 04 lutego 2020 r. do godz. 8:00 
w kancelarii UEP, bud. B, pok. 016