Ogłoszenia

ZP/005/18

Wynik postępowania

Grupowe ubezpieczenie pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  

Oferty należy składać do dnia 21 27 marca 2018 r. do godz. 10:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 

 
nr publikacji: 2018/S 026 - 057829