Ogłoszenia

ZP/007/15

Wynik postępowania
Dostawa aparatury do „Pracowni Oceny Oddziaływania na Środowisko” Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Oferty należy składać do dnia  11 marzec 2015 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Adrian Kobielski – tel.: 61 856 94 95

w sprawach formalnych:

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 46672 - 2015