Uczymy już od 35 007 dni
Ogłoszenia (archiwalne)

ZP/022/20


Instalacja systemu monitoringu wizyjnego na terenie UEP    Oferty należy składać do dnia: 28 sierpnia 01 września 2020 r. godz. 8:00 
    w kancelarii UEP, bud. B, pok. 016