Ogłoszenia

ZP/029/16

Remont toalet na parterze i II piętrze w budynku B Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Oferty należy składać do dnia  3 czerwca 2016 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 125804- 2016