Ogłoszenia

ZP/034/16

Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaOferty należy składać do dnia 17 21 czerwca 2016 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Maciej Chudak, tel.: 61 856 94 97

w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 78711- 2016
                                   89679- 2016