Ogłoszenia

ZP/039/16


Zapewnienie dostępu  do usług rekreacyjno-sportowych.


Oferty należy składać do dnia 25 lipca 2016 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Janina Płotkowiak – tel.: 61 856 91 48


w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP:       139255- 2016