Uczymy już od 34 431 dni
Ogłoszenia

ZP/041/16


Przebudowa w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku dydaktycznego A Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu


Oferty należy składać do dnia 06 10 października 2016 r. do godz. 08:00 10:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:

Grzegorz Wróblewicz tel. 61-856-94-64

Maciej Pokorski tel. 61 856-94-67

w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 

Publikacja w BZP: 311177 21.09.2016 r.