Ogłoszenia

ZP/042/15

Wynik postępowania
Dostawa materiałów reklamowych
Oferty należy składać do dnia  29 maja 2015 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Iwona Cieślik – tel.: 61 856 92 88

w sprawach formalnych:

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 120728 - 2015