Ogłoszenia

ZP/046/18

Wynik postępowania

Dostawa sprzętu fizyko-chemicznego pomiarowego i laboratoryjnego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Oferty należy składać do dnia   15 października 2018.r do godz. 10:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Florian Cieślewicz, tel.: 61 856 93 73

w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79

 
nr publikacji w BZP 632720-N-2018