Uczymy już od 34 436 dni
Ogłoszenia

ZP/052/18

Wynik postępowania

Dostawa laboratoryjnego cyfrowego wiskozymetru rotacyjnego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Oferty należy składać do dnia   19 listopada 2018.r do godz. 10:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Florian Cieślewicz, tel.: 61 856 93 73

w sprawach formalnych

Paweł Lembicz, tel.: 61 856 92 78

 
nr publikacji w BZP 646383-N-2018