Ogłoszenia

ZP/055/16

 

Sukcesywna dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych oraz środków czystości i produktów związanych z utrzymaniem czystości dla  Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w 2017 rokuOferty należy składać do dnia 14 grudnia 2016 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:

w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP:     360409   - 2016