Ogłoszenia

ZP/057/15

Wynik postępowania
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń komputerowych i biurowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Oferty należy składać do dnia  17 lipca 2015 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Maciej Chudak – tel.: 61 856 94 97

w sprawach formalnych:

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 172168-2015