Ogłoszenia

ZP/082/15

Wynik postępowania

Sukcesywna dostawa papieru kserograficznego oraz artykułów biurowych w 2016 roku do Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Oferty należy składać do dnia 9 listopada 2015 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:

Iwona Pospieszna-Filakiewicz tel. 61/856-39-89

Sebastian Halaburda tel.:  61 856 95 96 

w sprawach formalnych:

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP:  292514 -2015