Ogłoszenia

ZP/085/15

Wynik postępowania

Dostawa oraz montaż mebli na wyposażenie przestrzeni wspólnych dla jednostek      organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Oferty należy składać do dnia 28 października 2015 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:

Iwona Pospieszna-Filakiewicz, Sergiusz Konatkiewicz  tel. 61/856-95-96 lub

61/856-39-89

Bolesław Lemke   tel. 61/856-95-96 

w sprawach formalnych:

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 279440-2015