Ogłoszenia

ZP/092/14

Wynik postępowania
Dostawa i wdrożenie systemu wirtualizacji laboratoriów komputerowych w budynku CEUE Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Oferty należy składać do dnia  30 grudnia 2014 r. 8 stycznia 2015 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:

Przemysław Grzeszczak  tel.: 61 856 92 71

w sprawach formalnych:

Renata Glinkowska, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w UPUE:  393725-2014