Uczymy już od 34 440 dni
Ogłoszenia

ZP/098/15

Wynik postępowania
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
Oferty należy składać do dnia  23 listopada 2015 r. do godz. 08:00 Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Maciej Chudak, tel.: 61 856 94 97
w sprawach formalnych:
Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 165943-2015