Ogłoszenia

ZP/112/15

Wynik postępowania

Dostawa wyposażenia laboratorium marketingowego wsparcia procesów innowacyjnych ShopLab w formie leasingu finansowego

Oferty należy składać do dnia  22 grudnia 2015 r. do godz. 08:00 Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Maciej Chudak, tel.: 61 856 94 97
w sprawach formalnych:
Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 340808 - 2015