Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zaprasza do składania ofert na:

usługę przeprowadzenia zewnętrznego audytu działalności jednostki (czterech wydziałów Uczelni) 

Oferty należy składać do 25/08/2015 r.w formie elektronicznej na adres kwestor@ue.poznan.pl.