Oferty w formie pisemnej  można składać do dnia 28.03.2019r. do godz. 12:00  w Kancelarii, budynek B, 
pok. 016, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, z tytułem wiadomości „Zapytanie ofertowe – szkolenie Metodyka zarządzania projektami PRINCE2 Foundation  ”

lub w formie elektronicznej na adres: zp@ue.poznan.pl do dnia 28.03.2019r. do godz. 12.00., z tytułem wiadomości „Zapytanie ofertowe – szkolenie Metodyka zarządzania projektami PRINCE2 Foundation  ”