Zapytania ofertowe

ZO-016-19 kompleksowe wykonanie instalacji klimatyzacji przemysłowej w serwerowni operatorów komórkowych w pomieszczeniu 2000 w budynku Collegium Altum

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie instalacji klimatyzacji przemysłowej w serwerowni operatorów komórkowych w pomieszczeniu 2000 w budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego

Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Kancelaria bud B pok. 016, w terminie do dnia 02.07.2019 r., do godziny 9:00, z dopiskiem na kopercie:„Instalacja klimatyzacji przemysłowej serwerowni w pomieszczeniu 2000 w budynku Collegium Altum UEP”