Zapytania ofertowe

ZO-048-19 świadczenie usługi hotelowej w Londynie, w ramach projektu pt. „Podniesienie kompetencji studentów Wydziału Ekonomii UEP”