Uczymy już od 35 006 dni
Zapytania ofertowe (archiwalne)

ZO-13-18 dostawa słuchawki Bluetooth

wynik

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby zamawiającego słuchawki Bluetooth firmy Plantronics (P/N 89880-08)

Oferty należy składać w postaci: elektronicznej (za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: adrian.kobielski@ue.poznan.pl) lub pisemnej (przesyłka pocztowa, kurier lub dostawa osobista) na adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań p. 121 (Dział ds. Aparatury) do dnia 09.03.2018 r. do godz. 10:00 z dopiskiem na kopercie – „DSA – Oferta – słuchawka Bluetooth firmy Plantronics”