Oferty w formie elektronicznej można składać do dnia 02.05.2018 na adres mailowy Zamawiającego – kpips@ue.poznan.pl z tytułem wiadomości KONFERENCJA.