Zapytania ofertowe poniżej 30 tys. zł

Zakup wraz z dostawą projektorów Epson

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą projektorów Epson


       Oferty należy składać w postaci: elektronicznej (za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: adrian.kobielski@ue.poznan.pl) lub pisemnej (przesyłka pocztowa, kurier lub dostawa osobista) na adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań p. 7 (Centrum Informatyki) do dnia 17.05.2019 r. do godz. 10:00 z dopiskiem na kopercie – „CI – Oferta – projektorów Epson”.