Seminarium interdyscyplinarne:
Paradygmat ewolucji w naukach społecznych

Seminarium interdyscyplinarne poznańskiego środowiska akademickiego
jest inicjatywą naukową powstałą w wyniku projektu realizowanego wspólnie przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Połączyło nas wspólne przekonanie, że nauki społeczne, które reprezentujemy, choć wykorzystujące różne modele poznawcze, może połączyć paradygmat ewolucji.
Seminaria nasze mają charakter otwarty i zapraszamy na nie wszystkich zainteresowanych problematyką ewolucji, w tym pracowników naukowych, doktorantów i studentów.

Przegląd wydarzeń

49-te seminarium odbyło się 23 maja 2024r. na platformie Zoom.

Pan prof.dr hab.Andrzej Dragan z Uniwersytetu Warszawskiego wygłosił wykład na temat:  „Fizyka zostanie ukończona za pół roku”.

ANDRZEJ DRAGAN jest profesorem fizyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz National University of Singapore. Prowadzi grupę badawczą zajmującą się łączeniem teorii względności z teorią kwantową. Laureat nagród naukowych European Science Foundation, Ministra Edukacji, Fundacji Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Nauki, tygodnika “Polityka”. Stypendysta University of Oxford, pracował w Imperial College London i University of Nottingham. Autor dwóch książek i 60 artykułów naukowych. Zdobywca tytułu Fotograf Roku brytyjskiego pisma „Digital Camera”, nominowany do Złotego Lwa na festiwalu reklamowym w Cannes. Autor fotografii i krótkich filmów dla Netflixa, HBO, Channel 4, Sky TV, Playstation, Converse, Energizer, Xbox. Twórca fotograficznego Efektu Dragana, autor wystaw w Mediolanie, Londynie, Paryżu, Amsterdamie, Nowym Jorku i Tokyo. Zdobywca, głównej nagrody London Fashion Film Festival, Best in Show brytyjskiego „Creative Review”, finalista Berlin Commercial oraz nagród na festiwalach Golden Drum, Epica Awards, Corbis Awards, Photo Masters Cup London. Autor teledysków dla Quebonafide, Behemoth, Hani Rani. Jako nastolatek zdobywał nagrody w konkursach muzyki elektronicznej.

48-me seminarium odbyło się 25 kwietnia 2024r. na platformie Zoom.

Pan profesor dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz wygłosił wykład na temat: „Wyobrażenia umysłowe jako narzędzie podejmowania decyzji”.

Tomasz Zaleśkiewicz jest profesorem psychologii. Kieruje Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi na Uniwersytecie SWPS. W latach 2018 – 2022 był prezydentem Sekcji Psychologii Ekonomicznej w International Association of Applied Psychology. Jego zainteresowania naukowe dotyczą podejmowania decyzji i psychologii ekonomicznej.

Jest autorem lub współautorem wielu książek (np. „Psychological Perspectives on Financial Decision Making”, „Psychologia ekonomiczna”, „Psychologia inwestora giełdowego”, „Racjonalność decyzji”), kilkudziesięciu artykułów naukowych, a także rozdziałów w anglojęzycznych podręcznikach z zakresu psychologii i ekonomii behawioralnej. O jego badaniach informowały najbardziej prestiżowe media na świecie: The Wall Street Journal, Time, Süddeutsche Zeitung, Harvard Business Review (USA edition), czy BBC Radio 4.


47-me seminarium odbyło się 21 marca 2024r. na platformie Zoom.

Pan profesor dr hab. Bogdan Mróz ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wygłosił wykład na temat: „Homo consumens w dobie globalizacji i internetu”.

Bogdan Mróz jest profesorem zwyczajnym w SGH, autorem ponad 300 publikacji naukowych. Przebywał na stażach naukowych w ośrodkach naukowych we Włoszech, Niemczech, Japonii  i Kanadzie, gdzie prowadził badania i wykłady. Ma w swoim dorobku naukowym publikacje w renomowanych wydawnictwach zagranicznych (Cambridge University Press, Routledge, Edward Elgar, Emerald) jak również referaty prezentowane na licznych konferencjach i kongresach naukowych. Współpracował jako konsultant i menedżer projektów z polskimi i zagranicznymi firmami konsultingowymi. Uczestniczył jako wykładowca i trener w licznych szkoleniach dla kadry menedżerskiej. Był uczestnikiem wspólnych projektów badawczych realizowanych we współpracy z partnerami z Niemiec i Japonii. Brał udział jako ekspert z Polski w realizacji unijnego projektu DOLCETA poświęconego edukacji konsumenckiej online. Prowadzi wykłady w języku angielskim dla studentów zagranicznych, jest również wykładowcą na studiach podyplomowych i doktoranckich w SGH.

Zainteresowania prof.B.Mroza dotyczą zachowań konsumentów, trendów konsumenckich, szarej strefy, lobbingu, globalizacji, a także rynku mody i dóbr luksusowych.


46-te seminarium odbyło się 14 grudnia 2023r. na platformie Zoom.

Pani profesor dr hab. Ewa Mojs z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu wygłosiła wykład na temat: „Oblicza depresji”.

Pani profesor Ewa Mojs jest neuropsychologiem i terapeutą. Pełni funkcję Kierownika Katedry i Zakładu Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jest Kierownikiem Poradni Zdrowia Psychicznego UMP, a także Przewodnicząca Rady Naukowej Fundacji „Nie Widać Po Mnie”. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu psychologii klinicznej, neuronauki i neuropsychoterapii na wielu kierunkach studiów, kursach i szkoleniach, w tym podyplomowych UMP oraz SWPS. Jest promotorką prac magisterskich i doktorskich. Organizuje konferencje naukowe z zakresu chorób przewlekłych i pomocy psychologicznej. Jest współautorką podręczników z zakresu psychologii klinicznej i neuropsychologii, np. „Kompetencje psychologicze w pracy lekarza”.  Jest autorką ponad 600 artykułów i wystąpień na konferencjach naukowych. Pełni funkcję eksperta UE w zakresie zdrowia i zdrowego społeczeństwa. Pracuje jako neuropsycholog praktyk i neuropsychoterapeuta.


45-te seminarium odbyło się 23 listopada 2023r. na platformie Zoom.

Pan dr hab. Jakub Kociubiński, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, wygłosił wykład na temat: „Czego nauki prawne mogą nauczyć się od ekonomii”.

Pan profesor Jakub Kociubiński jest zatrudniony na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w problematyce prawa konkurencji UE ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu pomocy publicznej i regulacji transportu.

Profesor wizytujący m.in. City University London i Beijing Foreign Studies University. Także wykładowca na aplikacji adwokackiej w Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu.

Autor ponad 100 publikacji naukowych wydawanych w kraju i za granicą. Ekspert w projektach Komisji Europejskiej. Doradca Komisji Europejskiej w ramach ICN International Competition Network (2019-2021). Członek grupy roboczej Unilateral Conduct.

Autor wielu opinii prawnych dla podmiotów gospodarczych i instytucji publicznych wykorzystywanych do wiodących projektów infrastrukturalnych i w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Polskiego Klubu Lotniczego i ASR Silk Road Alliance. Obecnie kierownik projektu badawczego finansowanego ze środków NCN pt. „Adaptacja prawa pomocy państwa Unii Europejskiej w obliczu długofalowych następstw ekonomicznych pandemii COVID-19”.

———————————————————————————————————————————————————————————-

44-te seminarium odbyło się 26 października 2023r. na platformie Zoom.

Pan prof. dr hab. Marian Gorynia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wygłosił wykład na temat: „Ekonomia umiaru. Imperatyw czy wybór”.

Profesor Marian Gorynia jest od początku kariery zawodowej związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Tu w 2000 r. otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych, a w latach 2008–2016 był rektorem. Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk i członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN. Był przewodniczącym Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych, członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, w której pełnił funkcję wiceprzewodniczącego, i obecnie jest zastępcą przewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej. W 2021 roku został prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku (2019). Autor ponad 300 prac naukowych i popularno-naukowych. Wielokrotnie wyróżniany, m.in. nagrodami Ministra Edukacji Narodowej oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nagrodą PAN w dziedzinie ekonomii im. F. Skarbka za książkę „Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia”. Otrzymał także Nagrodę Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN za redakcję naukową monografii „Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej” oraz nagrodę Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof. E. Lipińskiego za książkę „Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw”. Jest redaktorem naczelnym czasopisma „Ekonomista”. Jest członkiem European International Business Academy, Academy of International Business oraz International Management Development Association. Pełni także funkcje przewodniczącego Rady Nadzorczej Międzynarodowych Targów Poznańskich, a także przewodniczącego Rady Teatru Muzycznego w Poznaniu.

———————————————————————————————————————————————————————————-
43-gie seminarium odbyło się 15 czerwca 2023r. na platformie Zoom.
Pan prof. dr hab. Lechosław Garbarski z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, wygłosił wykład na temat: „Kompetencje artystów a zarządzanie przedsiębiorstwem”.

Pan Lechosław Garbarski jest profesorem zwyczajnym w Katedrze Marketingu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, a wcześniej był profesorem w Katedrze Rynku i Marketingu w Szkole Głównej Handlowej (1975-2011). Specjalizuje się w zakresie marketingu i strategii marketingowych. Jest autorem ponad 300 pozycji, z których większość została opublikowana w książkach, monografiach, czasopismach naukowych i popularno-naukowych, materiałach z konferencji w Polsce i za granicą. Do najważniejszych publikacji, których jest autorem lub współautorem należą: Strategie marketingowe (PWE 2004, 2012), Efektywność marketingu (PWE 2005), Koszty i efekty działań marketingowych (SGH 2008), Successfully Doing Business/Marketing in Eastern Europe (Routledge 2009), Marketing. Koncepcja skutecznych działań (PWE 2011), Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania (PWE 2011), Kreatywność w biznesie. Czego możemy się nauczyć od artystów? (Poltext 2021), Marketing. Sztuka konkurowania i współpracy (Poltext 2023). Od wielu lat prowadzi zajęcia szkoleniowe w ośrodkach doskonalenia kadr kierowniczych.

Odbył staże naukowe w: Swedish School of Economics and Business Administration w Helsinkach (Finlandia), Ohio State University w Columbus (USA), Middlesex Business School w Londynie (W. Brytania), Wharton School, University of Pennsylvania w Filadelfii (USA), Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University w Evanston (USA), University of Minessota (USA). Wypromował 15 doktorów. Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta w Polsce. Konsultant wielu firm. Były członek Prezydium Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Dyrektor Koźmiński Advanced Management Program.

 


42-gie seminarium odbyło się 11 maja 2023r. na platformie Zoom.

Pani prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, wygłosiła wykład na temat: „Konsumpcja narzędziem równoważenia rozwoju społeczno-gospodarczego?”.

Pani prof. Olejniczuk-Merta w swoim rozwoju naukowo-badawczym wyróżniła 5 etapów:
1. Innowacje jako czynnik rozwoju (1974+). Efekt: poznanie teorii i zweryfikowanie praktyczne wiedzy na temat rozwoju opartego na innowacjach.
2. Zaspokajanie potrzeb młodych konsumentów (0-15 lat) (1981+). Efekt: opracowanie 8 programów-specjalnych, zwanych operacyjnymi i doświadczenie w pracy koordynatorskiej w zespole interdyscyplinarnym.
3. Rozwój rynku młodych konsumentów i analiza rynku polskiego na tle rynków zachodnich (1986+). Efekt. Poznanie potencjału młodych konsumentów w kreowaniu oferty dla nich.
4. Aktywność rynkowa konsumentów młodych i dorosłych – prosumentów (2012+). Efekt: Połączenie trendów innowacji technologicznych : innowacji społecznych i ekosystemu innowacji oraz mechanizmu współdziałania konsumentów-społeczeństwa w kreowaniu innowacji, skierowanych na cele społeczne.
5. Konsumenci i konsumpcja jako czynnik/ narzędzie równoważenia rozwoju społeczno-gospodarczego (2018+).Efekt: Pogłębienie wiedzy na temat aktualnego etapu rozwoju aktywności konsumenckiej oraz ich konsumpcji, o charakterze popytowym (na rynku) oraz podażowym (w sferze konsumpcji) jako czynnika/ narzędzia równoważenia rozwoju społeczno-gospodarczego.

———————————————————————————————————————————————————————————-

41-sze seminarium odbyło się 20 kwietnia 2023r. na platformie Zoom.

Pani dr Małgorzata Czerny, z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wygłosiła wykład na temat: „Religia a rozwój chińskiej rachunkowości”.

Pani dr Małgorzata Czerny jest adiunktem w Katedrze Rachunkowości Zarządczej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu od 2014 roku. Wcześniej (2006-2014) pracowała w Katedrze Rachunkowości Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu. Jednocześnie współpracowała z Wyższą Szkołą Zawodową „Kadry dla Europy”, PWSZ w Pile i konińskim oddziałem Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Krakowie. Prowadziła również szkolenia przy współpracy z Fundacją VCC w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2017 roku uzyskała akredytację międzynarodową i uruchomiła studia podyplomowe ACCA Accounting and Financial Management na dwóch poziomach (Applied Knowledge i Applied Skills). Jednocześnie pełni funkcję koordynatora ACCA dla akredytowanych studiów podyplomowych w UEP.

Jest recenzentką w ośmiu zagranicznych czasopismach anglojęzycznych oraz członkinią Komitetu Redakcyjnego Science Journal of Business and Management i Journal of Economics and Management Sciences. Współpracowała m.in. z kadrą naukową Essex Business School, University of Malta, Balikesir University w Turcji i Tsenov Academy of Economics w Bułgarii. Brała też czynny udział w licznych konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych. Jest autorką monografii „Wpływ religii na rozwój rachunkowości w wybranych krajach azjatyckich”, a także licznych artykułów w czasopismach naukowych i rozdziałów w monografiach.

———————————————————————————————————————————————————————————-

40-te seminarium odbyło się 23 marca 2023r. na platformie Zoom.

Pani dr hab. Katarzyna Szalonka, prof. UWr, wygłosiła wykład na temat:

„O dylematach pomiaru prozdrowotnego stylu życia w ujęciu ekonomicznym i interdyscyplinarnym”.

Pani prof. Katarzyna Szalonka jest zatrudniona od 2003r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych (od 2017 roku).  Wcześniej pracowała w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu (2000 – 2012) i na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu (2014-2015).  Wieloletnia praca naukowo-badawcza (zorientowana na następujące obszary: zachowania prozdrowotne, rynek farmaceutyczny oraz style życia) zaowocowała powstaniem ponad 130 publikacji. Jest uczestniczką i współorganizatorką wielu konferencji naukowych. Kierowała projektem badawczym NCN w 2010 – 2011. Pełniła funkcje opiekuna naukowego ponad pięciuset magistrantów i licencjatów. Autorka programów studiów podyplomowych „Zarządzanie apteką”, „Marketing na rynku farmaceutycznym”. Ponadto była członkiem zespołu ds. opieki farmaceutycznej w latach 2015 – 2017 przy Ministrze Zdrowia.

Plan wystąpienia: 

• Geneza polityki prozdrowotnej

• Koncepcje zdrowotne w teorii ekonomii

• Polityka prewencyjna WHO

• Wybrane wskaźniki pomiaru jakości życia

• Specyfika pomiaru stylów życia

Przyczyną ponad połowy zgonów są niezakaźne choroby przewlekłe, do których WHO zalicza cukrzycę, choroby serca, udary mózgu, przewlekłe schorzenia płuc, nowotwory złośliwe. Co czwarty zgon na świecie dotyczy osób, które nie ukończyły 60 roku życia. Przedwczesny zgon to utrata cennego kapitału ludzkiego, który mógłby przyczyniać się do wytwarzania PKB. Komisja Europejska przyjęła trzeci unijny program działań w dziedzinie zdrowia (2014–2020), „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego”. Celem tego programu było kreowanie zdrowego stylu życia. Istnieje luka badawcza w zakresie metodyki pomiaru stylów życia w aspekcie prozdrowotnym. Celem wystąpienia jest identyfikacja metodyki i instrumentów do pomiaru prozdrowotnego stylu życia w naukach ekonomicznych ze wskazaniem przykładów pomiaru w naukach o zdrowiu.

———————————————————————————————————————————————————————————-

39-te seminarium odbyło się 19 stycznia 2023r. na platformie Zoom.

Pan prof. dr hab.Tomasz Szlendakz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wygłosił wykład pod tytułem: „Jednorożec i nowe układanki. O techno-transformacjach miłości i relacji między płciami”.

Pan prof. Tomasz Szlendak jest socjologiem, dyrektorem Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bada transformacje obyczajowości i (nie)praktyki kulturalne. Jest wiceprzewodniczącym Komitetu Socjologii PAN. Był m.in. stypendystą tygodnika „Polityka” i członkiem Zespołu ds. Polityki Rodzinnej Prezydenta RP. Został odznaczony srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Napisał kilkanaście książek, w tym dwie o miłości i retro-kryminał.

Omówienie wykładu:

Miłość romantyczna, odpowiedzialna od stu lat za wiązanie się w pary w kulturze zachodniej, przestaje działać jako społeczna instytucja. Coraz rzadziej się nam przydarza, a nie przydarza się między innymi dlatego, że Sieć i wplecione w nią narzędzia służące poszukiwaniu partnerów odarły ją z metafizycznej otoczki.

Kiedy internet wkradł się w smartfony, aplikacje randkowe służące w zamyśle racjonalizacji doboru partnerów, niemal zupełnie ten racjonalny dobór uniemożliwiły. Przy okazji oczyściły relacje z miłosnej magii służącej budowaniu więzi i reprodukcji. W dodatku kultura konsumpcji, której zasadą naczelną jest wolny wybór, uczyniła wiązanie się w pary i życie w parze polem zawziętej walki o autonomię. Ucieranie się w parze przebiega z coraz większą trudnością.

Mimo to ludzie nadal tęsknią za realizacją romantycznego scenariusza. Wciąż modlą się do bóstwa miłości – mimo przeczucia, że nastąpiła śmierć boga. Dzieje się tak, bo nie wytyczono innej, utwardzonej i szerokiej drogi do intymnego spełnienia i trwałej pary. Ta jedna tylko jest dostępna w narzędziowej skrzynce naszej kultury. Znamy ją, po stokroć w kinie widzieliśmy dokąd wiedzie i mechanicznie chcemy nią podążać przekonani, że tak właśnie trzeba.

A kiedy miłość uparcie nie nadchodzi, zaczynamy sądzić, że skończyły się warte jej obiekty: zdaniem kobiet zepsuli się mężczyźni, zdaniem mężczyzn – kobiety. Wszystko nieprawda. Miłość nie przybywa ku nam bez naszej przyczyny. I rozstaje się z nami, bo ma wiele innych powodów. Ulokowanych m.in. w mechanice nowych technologii komunikacyjnych i kształcie stosunków społecznych narzucanym przez kolejną odsłonę kultury konsumpcji.

———————————————————————————————————————————————————————————–

38-e seminarium odbyło się 15 grudnia 2022r. na platformie Zoom.

Pani dr hab.Magdalena Sobocińska, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Szkoły Filmowej z Łodzi przedstawiła wykład pod tytułem: „Ewolucja kultury w dobie rozwoju nowych mediów. Kulturyzacja ekonomii i ekonomizacja kultury”.

Pani prof. Magdalena Sobocińska specjalizuje się w problematyce związanej z funkcjonowaniem sfery kultury, zastosowaniami Internetu w marketingu, badaniami marketingowymi, procesami rozwoju konsumpcji, a także zrównoważonym rozwojem.

Jest autorką i współautorką ponad 200 publikacji wydanych w formie monografii, rozdziałów w monografiach oraz artykułów.

Za pracę doktorską pt. „Zachowania konsumentów na rynku dóbr kultury” otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z kolei monografia habilitacyjna jej autorstwa: „Uwarunkowania i perspektywy rozwoju orientacji rynkowej w podmiotach sfery kultury” została wyróżniona w przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN.

Jest członkiem Zarządu Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu.

———————————————————————————————————————————————————————————-

37-e seminarium odbyło się 24 listopada 2022r. na platformie Zoom.

Pan prof. dr hab.Włodzisław Duchz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wygłosił wykład pod tytułem: „Mózgi i ewolucja kultury”.

Pan prof. W.Duch ukończył studia z fizyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w 1977 roku (z wyróżnieniem). Doktorat (wyróżniony nagrodą ministra) z chemii kwantowej obronił w 3 lata później. Monografia Graphical representation of model spaces (Springer, 1986) była podstawą obronionej w 1987 roku habilitacji. W 1997 roku otrzymał tytuł profesora.

W latach 1980-82 prowadził badania na University of Southern California w Los Angeles. W latach 1985-87 był stypendystą fundacji Humboldta w Instytucie Astrofizyki Maxa Plancka w Monachium. Pracował wielokrotnie jako „visiting professor” we Francji, Japonii, Kanadzie, Niemczech, Singapurze i USA. Od 1991 do 2014 roku kierował Katedrą Informatyki Stosowanej (początkowo nazywanej Katedrą Metod Komputerowych) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Od 2013 roku kieruje Laboratorium Neurokognitywnym w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii na UMK. W 2012 roku objął stanowisko prorektora ds. badań naukowych i informatyzacji na UMK. W latach 2014-15 był wiceministrem w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

———————————————————————————————————————————————————————————-

36-te seminarium odbyło się 20 października 2022r. na platformie Zoom.

Pan prof.dr hab. Marek Ratajczak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wygłosił wykład pod tytułem: Wojna w dobie „powrotu historii”.

Pan prof. Marek Ratajczak specjalizuje się w makroekonomii i historii myśli ekonomicznej. Od początku swojej kariery naukowej jest związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Od roku 2000 jest profesorem tytularnym i obecnie kieruje Instytutem Ekonomii oraz funkcjonującą w ramach Instytutu Katedrą Makroekonomii i Badań nad Rozwojem. W latach 2007-2011 był członkiem Rady Naukowej NBP, a w latach 2012-2015 podsekretarzem a następnie sekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W kolejnych latach 2017-2020 przewodniczył Sekcji Nauk Ekonomicznych Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Jest autorem prawie 250 opracowań, z których dwa ukazały się po rozpoczęciu agresji Rosji na Ukrainę. Artykuły te dotyczyły sankcji ekonomicznych, a także przedstawiały możliwe scenariusze rozwoju międzynarodowej sytuacji gospodarczej i politycznej.

———————————————————————————————————————————————————————————-

35-te seminarium odbyło się 23 czerwca 2022r. na platformie Zoom.

Pani Natalia Hatalska wygłosiła wykład na temat: „Wiek paradoksów. Czy technologia nas ocali?

Pani Natalia Hatalska jest założycielką i CEO Foresight infuture.institute – Instytutu Badań nad Przyszłością. Financial Times umieścił ją na liście New Europe 100, a Wysokie Obcasy uznały za jedną z 50 najbardziej wpływowych kobiet w Polsce. Została wyróżniona w rankingu „Kogo słucha polski biznes?”, jako jeden z 10 najważniejszych autorytetów polskiego biznesu oraz na Liście Kobiet Roku Forbes Women Polska.

Jest jedną z najbardziej wpływowych ekspertek zajmujących się analizą, poszukiwaniem i prognozowaniem nowych trendów. Analityczka, trendwatcherka, autorka licznych projektów badawczych, doceniona m.in Nagrodą Publiczności Kongresu Badaczy Polskiego Towarzystwa Badaczy Opinii i Rynku.

Jest autorką wielokrotnie nagradzanego bloga: hatalska.com, książek „Cząstki przyciągania”, „Far Future. Historia jutra” oraz najnowszej „Wiek paradoksów. Czy technologia nas ocali?”.

———————————————————————————————————————————————————————————-

34-te seminarium odbyło się 12 maja 2022r. na platformie Zoom.

Tematem była „Ewolucja edukacji wyższej – o skuteczności uczenia”.

Trzech prelegentów prof.dr hab.Piotr Banaszyk, prof.dr hab.Henryk Mruk i student Łukasz Kopczyński przedstawili swoje poglądy związane z ewolucją nauczania uniwersyteckiego.

Prof. dr hab. Piotr Banaszyk jest ekonomistą pracującym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Obecnie jest kierownikiem Katedry Logistyki w Instytucie Gospodarki Międzynarodowej. W przeszłości prorektor UEP ds. edukacji. Jego zainteresowania obejmują problematykę zarządzania łańcuchami dostaw i logistykę, zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, organizację i zarządzanie oraz historię myśli o zarządzaniu. Autor ok. 150 artykułów naukowych i 11 monografii naukowych. Promotor 6 doktoratów. Wykładowca akademicki na wszystkich formach studiów.

Prof. dr hab. Henryk Mruk jest absolwentem i emerytowanym profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zajmuje się tematyką zachowań konsumentów, przywództwa, ekonomii behawioralnej, strategii, neuronauki. Autor wielu publikacji zwartych oraz artykułowych. Wykładowca akademicki na wszystkich poziomach studiów. Prowadził także własną agencję marketingową. Pracował w kilku radach nadzorczych.

Łukasz Kopczyński jest studentem IV roku Informatyki i Ekonometrii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Od 3 lat rozwija swoje kompetencje zawodowe w obszarze analizy danych Big Data oraz w zagadnieniach związanych z machine learning OCR.

———————————————————————————————————————————————————————————-

33-cie seminarium odbyło się 7 kwietnia 2022r. na platformie Zoom.Pani dr Renata Wojciechowska wygłosiła wykład na temat: „Od imperializmu do kooperacji. Relacja ekonomii z innymi naukami społecznymi”

Wykład dotyczył związków ekonomii z innymi naukami społecznymi. Ekonomiści badają ludzkie działanie. Podobnie jak psycholodzy i socjolodzy. Coraz częściej podkreśla się, że ekonomia jest nauką otwartą, że wróciła do korzeni, że zrezygnowała z „imperializmu” na rzecz kooperacji z innymi naukami. Dzięki temu powstały liczne subdyscypliny ekonomiczne, które tworzą nie tylko ekonomiści, ale też psycholodzy, socjolodzy, fizycy, matematycy i filozofowie. W wyniku tych zmian rozszerzył się obszar badawczy ekonomii i pojawiły się nowe możliwości poznawcze. Jednak problemy dotyczące poprawności metodologicznej nie zostały rozwiązane, a nawet się nasiliły.

Pani Renata Wojciechowska jest doktorem nauk ekonomicznych od 2003 roku. Ukończyła UKSW, SGH i UW studiując nie tylko ekonomię, ale też logikę i psychologię. Od ponad 20 lat związana jest z SGH w Warszawie jako naukowiec i dydaktyk. Wypromowała około 100 studentów, napisała 5 książek, w tym monografie i podręczniki, ponad 45 artykułów oraz 15 skryptów. W pracy zawodowej interesuje się: makroekonomią, psychologią ekonomiczną, socjologią ekonomiczną, metodologią ekonomii, historią myśli ekonomicznej, rynkiem pracy, ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz nowoczesnymi metodami nauczania.

———————————————————————————————————————————————————————————-

32-gie seminarium odbyło się 10 marca 2022r. na platformie Zoom.

Pan dr Rafał Prendke wygłosił wykład na temat „Przywództwo, a różnice kulturowe z perspektywy własnych doświadczeń”.

Wykład dotyczył zderzenia kulturowego menedżerów pracujących poza granicami kraju z lokalnymi zespołami pracowniczymi i wiążących się z tym wyzwań. Umiejętność zaakceptowania różnic w postrzeganiu rzeczywistości biznesowej i dostosowania się do lokalnej specyfiki staje się w takich warunkach kluczowym czynnikiem sukcesu. Omówione zostały stosowane strategie i adaptacje stylu zarządzania będące konsekwencją innego spojrzenia na motywację, zaangażowanie i hierarchię. Wykład był oparty na osobistych doświadczeniach prelegenta.

Pan Rafał Prendkejest doktorem ekonomii UEP, absolwentem historii UAM i Państwowego Uniwersytetu Al-Farabi w Ałmaty (Kazachstan). Jako menedżer pracował dla wielu międzynarodowych korporacji. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywał poza Polską pracując w Turcji, Chinach, Ukrainie, Kazachstanie, Austrii, Rosji, Rumunii, gdzie obejmował eksponowane stanowiska. W ramach pełnionych funkcji prowadził znaczące inwestycje, restrukturyzacje, przejęcia i wdrażał rozliczne systemy zarządzania.

———————————————————————————————————————————————————————————-

31-sze seminarium odbyło się 13 stycznia 2022r. na platformie zoom.

Pan dr Marek Kaczmarzyk, profesor Uniwersytetu Śląskiego wygłosił wykład na temat „Rozwój neuronauk w kontekście adaptacji w środowisku społecznym„.

Pan profesor Marek Kaczmarzyk jestbiologiem, neurodydaktykiem i memetykiem, nauczycielem i wykładowcą. Jest popularyzatorem nauki, autorem licznych artykułów i książek z zakresu biologicznych i memetycznych kontekstów kształcenia. Najważniejsze z nich to „Strefa napięć. Historia naturalna konfliktu z nastolatkiem”. „Szkoła neuronów. O nastolatkach, kompromisach i wychowaniu”, „Unikat. Biologia wyjątkowości” oraz „Szkoła memów. W stronę dydaktyki ewolucyjnej”. Jest propagatorem dydaktyki ewolucyjnej – dziedziny zajmującej się wyodrębnieniem, rozpoznaniem i praktycznym wykorzystaniem wpływu mechanizmów ewolucyjnych (zarówno ewolucji biologicznej, jak i kulturowej) na procesy uczenia się i wychowania. Proponuje spojrzenie na proces edukacji przez pryzmat znaczenia biologicznego podłoża szczególnie najnowszych osiągnięć neurobiologii. Od ponad kilkunastu lat prowadzi wykłady i szkolenia na temat biologicznych i memetycznych podstaw edukacji.

(afiliacja: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska)

———————————————————————————————————————————————————————————-

30-te seminarium odbyło się 9 grudnia 2021r. na platformie Zoom.

Pani dr Marta Malesza z Uniwersytetu Jagiellońskiego wygłosiła wykład na temat „Psychopaci w korporacjach„.

Pani dr Marta Malesza jest psychologiem. Doktorat z nauk społecznych uzyskała na Uniwersytecie w Heidelbergu. Jest adiunktem badawczym w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Prowadzi badania na temat ,,mrocznej triady osobowości’’ (zespół cech osobowości obejmujący psychopatię, narcyzm i makiawelizm), behawioralnej impulsywności, a także psychospołecznych skutków pandemii COVID-19 i przekonań wobec szczepionek przeciw koronawirusowi.

———————————————————————————————————————————————————————————-

29-te seminarium odbyło się 5 listopada 2021r. na platformie Zoom.
Pan prof. dr hab. Witold Kwaśnicki z Uniwersytetu Wrocławskiego wygłosił wykład na temat „„>Paradygmaty ekonomii neoklasycznej i ekonomii ewolucyjnej. Próba porównania
Pan Prof. Witold Kwaśnicki pracuje w Instytucie Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego  (jest kierownikiem Zakładu Ogólnej Teorii Ekonomii). W 1976 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera elektroniki o specjalności ‘systemy cybernetyki technicznej’. W 1980 roku obronił pracę doktorska w Instytucie Cybernetyki Technicznej PWr pt. Symulacja pewnej klasy ewolucyjnych procesów rozwoju. W 1995 roku habilitował się na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu uzyskując stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych o specjalności ‘teoria wzrostu gospodarczego’. Decyzją prezydenta RP z 16 listopada 2004 roku uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych. Jego zainteresowania badawcze to ekonomia ewolucyjna, procesy innowacyjne, teoria wzrostu gospodarczego, historia myśli ekonomicznej. Stale współpracuje z kilkoma stowarzyszeniami ekonomicznymi (np. Centrum im. Adama Smitha, Towarzystwo Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne), zwłaszcza ceni sobie współpracę ze stowarzyszeniami, w których wiodącą rolę odgrywają ludzie młodzi (np. Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa i Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego).
Jest inżynierem i ekonomistą z wykształcenia oraz liberałem i ‘wolnorynkowcem’ z przekonania.
———————————————————————————————————————————————————————————-
28-me seminarium odbyło się w dn. 15 kwietnia 2021r. na platformie Zoom.
Pan prof. UEP, dr hab. Piotr Michoń z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  wygłosił wykład na temat: Wzajemność – ujęcie interdyscyplinarne.
Pan prof. Piotra Michonia jest doktorem habilitowany ekonomii, pracownikiem Katedry Pracy i Polityki Społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz autorem bloga i podcastu naukowego: www. ekonomiaszczescia.pl W swojej pracy badawczej szuka odpowiedzi na pytania z zakresu: polityki rodzinnej, rynku pracy i dobrostanu jednostki. Szczególnie bliskie mu są rozważania na temat solidarności społecznej, zasługiwania na pomoc ale też podziału pracy w gospodarstwach domowych, łączenia pracy zawodowej i obowiązków rodzinnych oraz szczęścia. Realizuje, finansowany ze środków NCN, projekt badawczy: „Solidarność społeczna, postawy wobec państwa opiekuńczego oraz wzorce zasługiwalności w społeczeństwie polskim po wprowadzeniu programu „Rodzina 500+”. Członek m.in.:: Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk,  International Society for Quality of Life Studies (zarząd); Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej (zarząd), European Network for Social Policy Analysis (ESPAnet) (zarząd do 2020). W przeszłości kierował polskimi zespołami w licznych projektach międzynarodowych m.in. WOLIWEB (VI EU Framework Programme), EUROOCCUPATIONS (VII EU FP) and NEGOTIATE (Horizon 2020). Jest autorem wielu publikacji naukowych (m.in. monografii „Ekonomia Szczęścia”, „Praca matek w polityce państw Unii Europejskiej”). Jego ostatnia książka: Praca, opieka, płeć. Nauka o (nie)szczęściu. (CeDeWu 2019) – porusza zagadnienia związane z podziałem pracy w rodzinie i konsekwencji dla dobrostanu kobiet i mężczyzn.
———————————————————————————————————————————————————————————-
27-me seminarium odbyło się w dn. 18 marca na platformie Zoom.
Pan prof. Michał Kosiński z Uniwersytetu Stanforda wygłosił wykład na temat:
Co sztuczna inteligencja może wyczytać z twarzy.
Michał Kosiński jest profesorem w Szkole Biznesu Uniwersytetu Stanforda. Ma doktorat z psychologii Uniwersytetu w Cambridge, magistra z psychometrii Uniwersytetu w Cambridge, oraz magistra w dziedzinie psychologii społecznej Uniwersytetu SWPS. Koordynował projekt myPersonality, który obejmował globalną współpracę ponad 200 naukowców, analizujących szczegółowe profile psychodemograficzne ponad 8 milionów użytkowników Facebooka. Opublikował ponad 80 artykułów w  czołowych periodykach takich jak: Proceedings of the National Academy of Sciences, Nature Scientific Reports, Machine Learning, Psychological Science, czy Journal of Personality and Social Psychology. Ma na swoim koncie ponad 11,000 cytowań.
Michał Kosiński zajmuje się algorytmami, które na podstawie aktywności internauty są w stanie automatycznie stworzyć jego portret psychologiczny. Według jego badań algorytmy takie mogą z wysokim prawdopodobieństwem określić preferencje seksualne, wygląd, zainteresowania, poziom inteligencji, pochodzenie etniczne i kolor skóry, wyznanie, poziom zadowolenia z życia, uzależnienia, wiek, płeć oraz poglądy społeczne, religijne i polityczne. Kosiński ostrzegał, iż algorytmy takie jak Cambridge Analytica stanowią poważne zagrożenie dla prywatności miliardów użytkowników Internetu. Jest współautorem książki „Modern Psychometrics”.
https://www.michalkosinski.com/
———————————————————————————————————————————————————————————-

26-te seminarium odbyło się w dn. 18 lutego na platformie Zoom.

Pan prof.UG, dr hab. Jacek Wiewiorowski, Kierownik Zakładu Prawa Rzymskiego, Uniwersytet Gdański, wygłosił wykład na temat:

„Reguły prawa rzymskiego w kontekście psychologii ewolucyjnej”

Pan dr hab. Jacek Wiewiorowski, profesor uczelni (UG) jest absolwentem prawa na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1989–1993 studiował historię na Wydziale Historycznym UAM. Odbył aplikację sądową i złożył egzamin sędziowski (1998 r.). Asystent na WPiA UAM w latach 1992-2001. W latach 2001-2016 adiunkt na WPiA UAM. Profesor uczelni (UG), kierownik Zakładu Prawa Rzymskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego od 1 października 2016 r.

Aktualnie badania koncentruje na historii ustroju i prawa późnego cesarstwa rzymskiego oraz zastosowania psychologii ewolucyjnej i innych nurtów ewolucjonistycznych w prawoznawstwie i badaniach historyczno-prawnych.

———————————————————————————————————————————————————————————-
25-te seminarium odbyło się w dn. 14 stycznia na platformie Zoom.
Pan dr Paweł Niszczota wygłosił wykład na temat:
Badania nad znaczeniem moralności w ocenie zachowań spółek
Pan dr Paweł Niszczota jest adiunktem w Katedrze Finansów Międzynarodowych, w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Prowadzi badania z pogranicza ekonomii i psychologii, które w głównej mierze koncentrują się na decyzjach inwestycyjnych (efektem są m.in. publikacje w European Journal of Finance i Finance Research Letters) i skłonności do podejmowania ryzyka (publikacje w Scientific Reports i Journal of Behavioral Decision Making). Interesuje się także nowszymi zjawiskami np. efektem języka obcego (publikacje w Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition i Cognition), czy awersją do algorytmów (publikacja w PLOS ONE).
Jest autorem ponad dwudziestu artykułów. Kieruje lub kierował trzema grantami (w tym dwoma z Narodowego Centrum Nauki). Od 2021 jest członkiem Komitetu Redakcyjnego Econo
mics and Business Review.
———————————————————————————————————————————————————————————-

24-te seminarium odbyło się w dn. 26 listopada 2020r. Po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, po raz pierwszy spotkaliśmy się online, na platformie Zoom.

Pan dr Dominik Buttler z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wygłosił wykład na temat: „Rebelianci w przebraniu? O blaskach i cieniach metod eksperymentalnych w ekonomii”.

Dominik Buttler jako adiunktem w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej UEP. Odbył staże naukowe na uniwersytetach Bocconi (Mediolan) i Essex (Colchester). Prowadził badania w instytutach CEPS/INSTEAD (Luksemburg) oraz DIW (Berlin). Jego zainteresowania naukowe obejmują ekonomię edukacji i rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem okresu przejściowego między kształceniem a pracą.

W listopadzie 2020r. przystąpił do procedury habilitacyjnej ze zbiorem publikacji dotyczącym jakości pracy osób młodych. Właśnie została wydana jego książka „Praca a zadowolenie z życia wśród młodych”, w której analizuje przyczyny zróżnicowania stopnia szczęśliwości z pracy zawodowej w różnych krajach.

———————————————————————————————————————————————————————————-

23-cie seminarium odbyło się w dn. 26 listopada 2019r.
Pan prof. dr hab. Krzysztof Krawiec z Politechniki Poznańskiej wygłosił wykład na temat: „Algorytmy ewolucyjne i ich zastosowania w sztucznej inteligencji”.
Prof. Krzysztof Krawiec jest obecnie wicedyrektorem d/s nauki Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej, gdzie prowadzi badania w obszarze uczenia maszynowego i heurystycznych algorytmów optymalizacji.
Prof. Krzysztof Krawiec jest laureatem stypendium Komisji Fulbrighta, nagród Ministra Edukacji Narodowej, Fundacji Krzewienia Nauk Systemowych, Towarzystwa Przetwarzania Obrazów, oraz kilku „Best Paper Awards” na konferencjach międzynarodowych. Jest autorem i współautorem 4 monografii i ponad 100 artykułów w czasopismach i materiałach konferencyjnych. Odbył staże zagraniczne jako profesor wizytujący na Uniwersytecie Kalifornijskim i Massachusetts Institute of Technology.  Był przewodniczącym Polskiej Sekcji Inteligencji Obliczeniowej przy IEEE, a obecnie jest członkiem prezydium Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk.
———————————————————————————————————————————————————————————-

22-gie seminarium odbyło się 11 kwietnia 2019r.

Pan dr hab. Piotr Gąsiorowski, prof. UAMwygłosił wykład na temat:

Do kogo należy język? Żeńskie nazwy zawodów i stanowisk pod naciskiem selekcyjnym „.

Pan dr hab. Piotr Gąsiorowski, prof. UAM, jest Prodziekanem na Wydziale Anglistyki UAM, pracuje w Zakładzie Języków Starogermańskich. Specjalizuje się w fonologii, teorii zmian językowych, językoznawstwie historycznym i ewolucyjnym.

Wykład był poświęcony tworzeniu nacechowanych rodzajowo (męskich i żeńskich) nazw zawodów, zajęć i stanowisk w różnych językach, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnego języka polskiego. Dyskutowaliśmy o przyczynach i za pomocą jakich środków użytkownicy języka tworzą takie nazwy, w jaki sposób różne sposoby wyrażania żeńskości konkurują ze sobą, oraz jaki jest wpływ indywidualnych lub grupowych preferencji użytkowników na szanse przetrwania innowacji tego typu.

———————————————————————————————————————————————————————————-

21-sze seminarium odbyło się 17 stycznia 2019r.

Pan Profesor dr hab. Henryk Mruk wygłosił wykład na temat:

Wykorzystanie wiedzy o mózgu w praktyce przywództwa„.

Prezentacja Prof. Henryka Mruka znajduje się na podstronie Prezentacje seminaryjne.

———————————————————————————————————————————————————————————-

20-ste seminarium odbyło się 6 grudnia 2018r.

Pan mgr Błażej Koczetkow wygłosił wykład na temat:

“Uwarunkowania behawioralne odpowiedzialności przedsiębiorstw”.

Pan Błażej Koczetkow jest doktorantem w Kolegium Społeczno-Ekonomicznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wykonywał zawód adwokata. Interesuje się różnymi kwestiami na styku prawa i ekonomii – w zakresie dotyczącym przedsiębiorstw.

Podczas seminarium odbyła się promocja książki p.t. „Podejście ewolucyjne w naukach społecznych”. Jest to praca zbiorowa uczestników seminarium wydana przez CeDeWu, w grudniu 2018r.

———————————————————————————————————————————————————————————-

19-ste seminarium odbyło się 20 czerwca 2018 r.

Pan mgr Dariusz Solecki wygłosił wykład na temat:

“Ewolucja zachowań ekonomicznych mieszkańców krajów islamskich na przykładzie krajow GCC*”.

*Gulf Cooperation Council”

Pan Dariusz Solecki w czasie swojej ponad trzydziestoletniej kariery zawodowej pracował w charakterze audytora finansowego (osiągając pozycję partnera), audytora wewnętrznego, konsultanta, kontrolera finansowego, przedsiębiorcy, wdrożeniowca systemów klasy ERP oraz wykładowcy programów ACCA, CIMA oraz CFA. Ostatnie 12 lat spędził poza Polską pracując w krajach Zatoki Perskiej (Arabia Saudyjska, Bahrajn i Oman). Wcześniej pracował także w Indiach, Australii oraz kilku krajach Europy Zachodniej. Podczas pracy w międzynarodowych firmach audytorskich i przemysłowych posiadł wiedzę związaną z pracą w różnych środowiskach wielokulturowych, a w szczególności dotyczącą relacji między kulturą a gospodarką.

Jest absolwentem studiów magisterskich na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie był także wykładowcą na początku swojej kariery zawodowej.

———————————————————————————————————————————————————————————-

18-ste seminarium odbyło się 15 listopada 2017 r.

Pani dr Ewelina Marek wygłosiła wykład na temat:

“Wkład Richarda H.Thalera* w tworzenie ekonomii behawioralnej i polityki publicznej”.

*Richard H. Thaler – laureat Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii za rok 2017

Pani dr Ewelina Marek pracuje w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i zajmuje się ekonomią behawioralną. Szczególnie interesuje się jej zastosowaniami do tworzenia polityki publicznej. W 2016 roku otrzymała doktorat na Uniwersytecie Lyon, w laboratorium należącym do francuskiego centrum badawczego CNRS (odpowiednik PAN-u). Wcześniej zajmowała się polityką konsumencką dla OECD w Paryżu i dla Unii Europejskiej z ramienia Katalońskiego Uniwersytetu w Barcelonie.

———————————————————————————————————————————————————————————-

17-ste seminarium odbyło się 2 czerwca 2017 r. i było poświęcone tematowi Neuronauka poznawcza a zachowania konsumentów.

Prelegentkami były: dr Agata Wawrzyniak i dr Barbara Wąsikowska

Panie dr Agata Wawrzyniak i dr Barbara Wąsikowska są pracownikami Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracują na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Instytucie Informatyki w Zarządzaniu, w Katedrze Metod Komputerowych w Ekonomii Eksperymentalnej. Ich zainteresowania naukowe koncentrują się na zastosowaniu metod sztucznej inteligencji, neuronauki poznawczej oraz symulacji komputerowej w naukach ekonomicznych.
Wykład poświęcony był zastosowaniu metod neuronauki poznawczej oraz technik biometrycznych do badania zachowania konsumentów. Oprócz omówienia podstaw teoretycznych i możliwości stosowania tych metod w obszarze marketingu, podczas wykładu zaprezentowane zostały wyniki przeprowadzonych badań eksperymentalnych.

———————————————————————————————————————————————————————————-

16-ste seminarium odbyło się w 25 kwietnia 2017 r. i było poświęcone tematowi „O pochodzeniu języków”. Wykład wygłosił Pan dr hab. Piotr Gąsiorowski, prof. UAM, pracujący na Wydziale Anglistyki UAM, w Zakładzie Języków Starogermańskich. Specjalizuje się w fonologii, teorii zmian językowych, językoznawstwie historycznym i ewolucyjnym.

Wykład dotyczył różnych aspektów historii języka: zmian „mikroewolucyjnych” zachodzących nieustannie dzięki naturalnej zmienności języka i współistnieniu konkurencyjnych wariantów, zmian „makroewolucyjnych”, których skutkiem jest powstawanie i wymieranie języków oraz pochodzenia zdolności do używania języka mówionego jako cechy gatunku Homo sapiens.

———————————————————————————————————————————————————————————-

15-ste seminarium odbyło się 11 kwietnia 2017 r. i było poświęcone dyskusji nad przygotowaniem pracy zbiorowej pt. „Paradygmat ewolucji w naukach społecznych”.

———————————————————————————————————————————————————————————-

14-ste  seminarium odbyło się 26 stycznia 2017 r. Tematem seminarium były:
Ewolucyjno-kognitywne konteksty badań nad przywództwem. Dyskusja wokół książki Szczepana Gawłowskiego i Henryka Mruka „Przywództwo. Teoria i praktyka„.
Prezentację i dyskusję moderował Pan dr hab. Maciej Błaszak z Instytutu Filozofii UAM.

———————————————————————————————————————————————————————————-

13-ste seminarium odbyło się w 7 grudnia br. Podczas seminarium Pan dr hab. Maciej Błaszak z Instytutu Filozofii UAM, wygłosił wykład na temat: Mózg predyktywny człowieka: produktywny menedżer kontra kreatywny lider„.
Maciej Błaszak – kognitywista, biolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta Uniwersytetu w Kilonii (Stypendium DAAD, Niemcy), Uniwersytetu w Edynburgu (Stypendium Tempus, Szkocja) i Uniwersytetu Berkeley (USA). Wykładowca Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu, i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Zainteresowania badawcze dotyczą epigenezy umysłu, czyli możliwości kształtowania mózgu człowieka pod wpływem bodźców środowiskowych. Zajmuje się psychologią uniwersalnego projektowania (universal design), neurodydaktyką i problematyką brainfitness.

———————————————————————————————————————————————————————————-

12-ste seminarium odbyło się 27 października 2016 r. Podczas seminarium David Ascher z Pontifical Catholic University of Parana, z Kurytyby (Brazylia), wygłosił wykład na temat:

„The Foreign-Language Effect: Does Thinking in a Foreign Tongue Reduce Decision Biases?”

Wykład dotyczył znaczenia znajomości języka w, którym podejmowane są decyzje w warunkach niepewności. Przedstawiona została koncepcja i dotychczasowe wyniki badań prowadzonych wspólnie przez Pontifical Catholic University of Parana, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

———————————————————————————————————————————————————————————-

11-ste seminarium odbyło się 16 maja 2016 r. Podczas seminarium Pan dr hab. Piotr Podlipniak, adiunkt w Katedrze Muzykologii UAM, wygłosił wykład pt. „O ewolucyjnych źródłach muzyki tonalnej”. Pan dr Piotr Podlipniak w swoich badaniach muzykologicznych nawiązuje do takich dyscyplin naukowych jak biologia, kognitywistyka, psychologia ewolucyjna i antropologia kulturowa. Jest autorem artykułów naukowych poświęconych m.in. problematyce genezy zdolności muzycznych i psychologicznych uwarunkowań percepcji tonalności muzycznej, a także autorem dwóch książek: „Uniwersalia muzyczne” (Poznań 2007) oraz „Instynkt tonalny. Koncepcja ewolucyjnego pochodzenia tonalności muzycznej” (Poznań 2015). Jest ponadto sekretarzem pisma Interdisciplinary Studies in Musicology oraz sekretarzem Society of Interdisciplinary Musicology.

———————————————————————————————————————————————————————————-

10-te seminarium odbyło się 7 kwietnia 2016 r. Tematem seminarium były: „Nierówności społeczne w perspektywie ewolucyjnej”. Wykładowcą był dr hab. Jan Polowczyk, prof. nadzw. UEP. Głównym celem wykładu było skonfrontowanie różnych podejść do problemu nierówności reprezentowanych przez autorów takich m.in. jak T. Piketty, R. Wilkinson i K. Pickett, czy J. Rifkin. Podczas wykładu podjęta została próba interpretacji zjawiska nierówności społecznych z punktu widzenia ekonomii ewolucyjnej.

———————————————————————————————————————————————————————————-

9 seminarium odbyło się 10 marca 2016 r. Temat seminarium: „Narodziny i ewolucja maszyn społecznych”. Wykładowcą był prof. dr hab. Tomasz Polak, współtwórca Międzywydziałowej Pracowni Pytań Granicznych UAM. Zajmuje się badaniami z pogranicza filozofii, nauk o religii, literaturoznawstwa, a także nauki o systemach, w szczególności funkcjonowaniem struktur społecznych w warunkach konfliktu, ze szczególnym uwzględnieniem struktur religijnych. Zajmuje się również metodologiami transdyscyplinarnymi.

———————————————————————————————————————————————————————————-

8 seminarium interdyscyplinarne odbyło się 1 lutego 2016 r. Pani prof. UAM, dr hab. Katarzyna A. Kaszycka wygłosiła wykład na temat: „Co czyni nas istotami człowiekowatymi, a co ludźmi?” Pani profesor Katarzyna Kaszycka jest kierownikiem Zakładu Ekologii Ewolucyjnej Człowieka Instytutu Antropologii UAM w Poznaniu (zainteresowania badawcze: ewolucja człowieka i pojęcie 'rasy’ w antropologii).

———————————————————————————————————————————————————————————-

7 seminarium interdyscyplinarne odbyło się 14 grudnia 2015 r. Pan dr hab. Paweł Kliber, prof. nadzw. UEP, wygłosił wykład na temat: „Teoria gier a ewolucja”.

———————————————————————————————————————————————————————————-

6 seminarium odbyło się 16 listopada 2015 r. Pan dr Łukasz Budzicz z Instytutu Psychologii UAM wygłosił wykład na temat: Znaczenie myślenia ewolucyjnego we współczesnej psychologii”.

———————————————————————————————————————————————————————————-

5 seminarium odbyło się 26 października 2015 r. Gościem seminarium był Pan Profesor Gary Evans, który wygłosi wykład na temat: „Introduction to the grounded theory”.

———————————————————————————————————————————————————————————-

4 seminarium odbyło się 15 czerwca 2015 r., a tematem dyskusji było „Znaczenie przypadku w procesach ewolucyjnych”.

———————————————————————————————————————————————————————————-

3 seminarium odbyło się 25 maja 2015 r., a wykład „Paremie prawnicze w zwierciadle ewolucji, albo o pożytkach z psychologii ewolucyjnej dla prawnika” wygłosił dr hab. Jacek Wiewiorowski z UAM.

———————————————————————————————————————————————————————————-

2 seminarium odbyło się 20 kwietnia 2015r. w Gmachu Głównym UEP, a wykład pt. „Ewolucyjna geneza sumienia” wygłosił dr hab. Maciej Błaszak z UAM.

———————————————————————————————————————————————————————————-

Seminarium inauguracyjne odbyło się 26 marca 2015 r., a wykład wprowadzający pt. „Nauki ekonomiczne w perspektywie ewolucyjnej” przedstawił dr hab. Jan Polowczyk z UEP.

Seminarium interdyscyplinarne: Paradygmat ewolucji w naukach społecznych

Prezentacje seminaryjne

Fizyka zostanie ukończona za pół roku – seminarium 49

Wyobrażenia umysłowe jako narzędzie podejmowania decyzji – seminarium 48

Homo consumens w dobie globalizacji i internetu – seminarium 47

Oblicza depresji – seminarium 46

Czego nauki prawne mogą nauczyć się od ekonomii – seminarium 45

Ekonomia umiaru. Imperatyw czy wybór – seminarium 44

Kompetencje artystów a zarządzanie przedsiębiorstwem – seminarium 43

Konsumpcja narzędziem równoważenia rozwoju społeczno-gospodarczego? – seminarium 42

Religia a rozwój chińskiej rachunkowości – seminarium 41

O techno-transformacjach miłości i relacji między płciami – seminarium 39

Ewolucja kultury w dobie rozwoju nowych mediów. Kulturyzacja ekonomii i ekonomizacja kultury – seminarium 38

Mózgi i ewolucja kultury – seminarium 37

Wojna w dobie „powrotu historii” – seminarium 36

Ewolucja edukacji wyższej – o skuteczności uczenia – seminarium 34

Przywództwo a różnice kulturowe z perspektywy własnych doświadczeń – seminarium 32

Psychopaci w korporacjach – seminarium 30

Paradygmaty ekonomii neoklasycznej i ekonomii ewolucyjnej – seminarium 29

Wzajemność – ujęcie interdyscyplinarne – seminarium 28

Co sztuczna inteligencja może wyczytać z twarzy – seminarium 27

Reguły prawa rzymskiego w kontekście psychologii ewolucyjnej – seminarium 26

Badania nad znaczeniem moralności w ocenie zachowań spółek – seminarium 25

Rebelianci w przebraniu?– seminarium 24

Algorytmy ewolucyjne – seminarium 23

Wykorzystanie wiedzy o mózgu w praktyce przywództwa – seminarium 21

Podejście ewolucyjne w naukach społecznych – seminarium 20

Wykład Richarda H. Thalera w tworzenie ekonomii behawioralnej i polityki publicznej – seminarium 18

O pochodzeniu języków – seminarium 16

Mózg predyktywny człowieka – seminarium 13

Does Thinking in a Foreign Tongue Reduce Decision Biases? – seminarium 12

O ewolucyjnych źródłach muzyki tonalnej – seminarium 11

Polityka wobec nierówności – seminarium 10

Co nas czyni istotami człowiekowatymi? – seminarium 8

Teoria gier a ewolucja – seminarium 7

Znaczenie myślenia ewolucyjnego we współczesnej psychologii – seminarium 6

Grounded Theory Presentation – seminarium 5

Paremie prawnicze w zwierciadle ewolucji – seminarium 3

Ewolucyjna geneza sumienia – seminarium 2

Nauki ekonomiczne w perspektywie ewolucyjnej – seminarium 1

Literatura sugerowana

Zobacz więcej

Najnowsze publikacje uczestników seminarium

 

 1. Polowczyk, J. (red.). (2023). Ekonomia i inne nauki społeczne. Studia interdyscyplinarne. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. https://doi.org/10.18559/978-83-8211-192-7
 2. Polowczyk J. 2022. Paradoksy w zarządzaniu strategicznym. Podejście ewolucyjno-behawioralne. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s.217. https://doi.org/10.18559/978-83-8211-108-8
 3. Polowczyk J. 2021. A synthesis of evolutionary and behavioural economics, „Economics and Business Review”, vol. 7 (21), 3, 16-34. https://www.researchgate.net/publication/355383686_A_synthesis_of_evolutionary_and_behavioural_economics
 4. Ascher D., Silva W.V., Polowczyk J., da Silva E.D., da Veiga C.P. 2018. Neurostrategy: an advance through the paradigm epistemological in strategic management? „Academy of Strategic Management Journal”, (2), 1-20. https://www.researchgate.net/publication/324536315_Neurostrategy_An_advance_through_the_paradigm_epistemological_in_strategic_management
 5. Buttler D.,  Szambelańczyk J., 2020. Eksperymentalne podejście do łagodzenia światowego ubóstwa. Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w 2019 r.: Esther Duflo, Abhijit Banerjee, Michael Kremer
Literatura podstawowa
 1. Akerlof G.A., Shiller R.J., 2009, Animal Spirits: How Human Psychology Drives the   Economy, and Why It Matters for Global Capitalism, Princeton University Press, Princeton and Oxford.
 2. Ariely D., 2009, Potęga irracjonalności. Ukryte siły, które wpływają na nasze decyzje, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 3. Ariely D., 2009, The End of Rational Economics, Harvard Business Review, July-August.
 4. Arino A., Ring P.S., 2010, The role of fairness in alliance formation, Strategic Management Journal, vol. 31, nr 10, ss. 1054-1087.
 5. Ashraf N., Camerer C.F., Loewenstein G., 2005, Adam Smith, behavioral economist, “Journal of Economic Perspectives”, nr 3.
 6. Axelrod R, 1984, The Evolution of Cooperation, Penguin Books, London.
 7. Axelrod R, 1997, The Complexity of Cooperation, Princeton University Press, Princeton, NJ.
 8. Beinhocker E.D., 2007, The Origin of Wealth. The Radical Remaking of Economics and What It Means for Business and Society, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.
 9. Camerer C.F., Loewenstein G., 2002, Behavioral Economics: Past, Present, Future.
 10. Camerer C.F., Loewenstein G., Prelec D., 2005, Neuroeconomics: how neuroscience can inform economics, Journal of Economic Literature, vol.43, March, ss. 9-64.
 11. Cialdini R. B., 2016, Pre-swazja. Jak w pełni wykorzystać techniki wpływu społecznego, GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 12. Darwin C., 2009. O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego, Jirafa Roja, Warszawa 2009.
 13. Gawłowski S., Mruk H., 2016, Przywództwo. Teoria i praktyka, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.
 14. Gintis H., 2007. A framework for the unification of the behavioral sciences, Behavioral and Brain Sciences, 30.
 15. Haidt J., 2014, Prawy umysł. Dlaczego dobrych ludzi dzieli religia i polityka?, Smak Słowa, Sopot.
 16. Hawkins D. R., 2012, Siła czy moc. Ukryte determinanty ludzkiego zachowania, VIRGO, Warszawa.
 17. Kahneman D., Tversky A., 1979. Prospect Theory: an Analysis of Decision under Risk, Econometrica, vol. 47, nr 2, ss. 263-291.
 18. Kahneman D., Slovik P., Tversky A., 1982. Judgment under Uncertainty: Heuristics and biases, Cambridge University Press, Cambridge, UK.
 19. Kahneman D., 2012. Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Poznań.
 20. Kornai J., 1973. Anti-equilibrium. Teoria systemów gospodarczych. Kierunki badań, PWN, Warszawa 1973.
 21. Maslow A., 1954/2006. Motywacja i osobowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 22. Nelson R.R., Winter S.G., 1982. An Evolutionary Theory of Economic Change, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
 23. Nelson R.R., 2005. Perspectives on technological evolution, The Evolutionary Foundations of Economics, Cambridge University Press, Cambridge, UK.
 24. Nisbett R. E., 2016, MINDWARE. Narzędzia skutecznego myślenia, Smak Słowa, Sopot.
 25. Popper K.R., 2002. Logika odkrycia naukowego, PWN, Warszawa.
 26. Schumpeter J.A., 1934/1960. Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 27. Schumpeter J.A., 1942/1995. Kapitalizm, socjalizm, demokracja, PWN, Warszawa.
 28. Smith A., 1989. Teoria uczuć moralnych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 29. Smith A., 2007. Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 30. Tapscott D., Williams A.D., 2006. „Wikinomics. How Mass Collaboration Changes Everything”, Portfolio, New York.
 31. Thaler R.H., Sunstein C.R., Impuls. Jak podejmować właściwe decyzje dotyczące zdrowia, dobrobytu i szczęścia, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2013.
 32. Wilson E.O., 2002. Konsiliencja. Jedność wiedzy, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań.
 33. Witt U., 2008. What is specific about evolutionary economics?, Journal of Evolutionary Economics, nr 18.
 34. Wojtyna A., 2008. Współczesna ekonomia – kontynuacja czy poszukiwanie nowego paradygmatu, Ekonomista, nr 1.
 35. Zak P.J., Knack S., 2001. Trust and Growth, The Economic Journal, vol.111, nr 470, ss. 295-321.
 36. Zak P.J. et al., 2005. The neuroeconomics of distrust: sex differences in behavior and physiology, The American Economic Review, vol.95, nr 2, ss. 360-363.

 

Prace uczestników seminarium

 

 1. Błaszak M., 2013, Ekotypy poznawcze człowieka. Przyczynek do kognitywistycznej teorii podmiotu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 2. Budzicz Ł., 2012, Znaczenie myślenia ewolucyjnego we współczesnej psychologii, „Nauka”, nr 3, ss. 91-118.
 3. Kaszycka K.A., 2009, Pochodzenie i ewolucja człowieka, „Kosmos”, tom 58, nr 3–4, ss. 559–570.
 4. Polowczyk J., 2009. Przyczynek do ewolucji nauk ekonomicznych na przykładzie ekonomii i nauk o zarządzaniu, „Przegląd Organizacji”, nr 2.
 5. Polowczyk J., 2009. Podstawy ekonomii behawioralnej, „Przegląd Organizacji”, nr 12.
 6. Polowczyk J., 2010. Elementy ekonomii behawioralnej w dziełach Adama Smitha, „Ekonomista”, nr 4.
 7. Polowczyk J. 2012, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie w ujęciu behawioralnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 8. Polowczyk J., 2013. The hunter’s dilemma as a cornerstone of strategic competition
 9. Polowczyk J., 2014, Zarządzanie strategiczne jako wielowymiarowa przestrzeń paradoksów, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, vol.2, nr 2.
 10. Wiewiorowski J., 2012 Sądownictwo późnorzymskich wikariuszy diecezji”, Poznań.

 

Czasopisma

 

 1. Journal of Evolutionary Economics
 2. Journal of Evolutionary Studies in Business

Opinie naukowców nt. konsekwencji pandemii COVID-19 dla gospodarki

17 czerwca 2020
„Koronawirus – a co z biednymi?” Katarzyna A. Nawrot
15 kwietnia 2020
8 kwietnia 2020
Koronawirus niejeden ma wymiar” – artykuł prof. Mariana Goryni dla „Rzeczpospolitej”.
1 kwietnia 2020
Jak poradzić sobie z koronawirusem” – artykuł prof. Mariana Goryni w „Rzeczpospolitej”.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.