Poprawa jakości kształcenia i zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Projekt pt. „Poprawa jakości kształcenia i zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu” o numerze POWR.03.05.00-00-z054/18 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 10 953 935,99 zł, w tym wysokość wkładu Unii Europejskiej 9 231 977,25 zł.

Realizacja projektu obejmuje okres od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2023 r.

 

Projekt pt. „Poprawa jakości kształcenia i zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu” o numerze POWR.03.05.00-00-z054/18 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 10 953 935,99 zł, w tym wysokość wkładu Unii Europejskiej 9 231 977,25 zł.

Projekt obejmuje zakresem merytorycznym następujące moduły działań:

–       Moduł programów kształcenia

–       Moduł wsparcia świadczonych wysokiej jakości usług

–       Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego

Realizacja projektu obejmuje okres od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Moduł programów kształcenia

Moduł programów kształcenia obejmuje dwa zadania:
–       opracowanie i realizacja jednego cyklu kształcenia nowego programu kształcenia o profilu praktycznym pn. Nadzór i kontrola (kierownik: dr Tomasz Gabrusewicz),
–       realizacja zajęć na UEP przez wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej i zawodowej (kierownik:  dr  Agata Maćków-Wojciechowska).

 

Moduł wsparcia świadczonych wysokiej jakości usług

W ramach modułu zostanie przeprowadzone badanie rynku i losów absolwentów, w tym niepełnosprawnych. Uzyskane wyniki badań zostaną wykorzystane do projektowania kształcenia na UEP dostosowanego do potrzeb absolwentów i rynku pracy (kierownik: dr hab.  Maciej Ławrynowicz, prof. UEP).

 

Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego

Moduł programów kształcenia obejmuje dwa zadania:

  • zakup i wdrożenie systemów informatycznych podnoszących jakość zarządzania uczelnią (kierownik: mgr Przemysław Grzeszczak),
  • podniesienie kompetencji kadr kierowniczych i pracowników administracyjnych, poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach (kierownik: mgr Jolanta Szydłowska).

Kierownik projektu:

dr hab. inż. Bogdan Pachołek

Budynek B, p. 311

Tel.: 61 856 95 40

E-mail: bogdan.pacholek@ue.poznan.pl

Kierownicy modułów:

dr Tomasz Gabrusewicz

Opracowanie i realizacja jednego cyklu kształcenia nowego programu kształcenia o profilu praktycznym Nadzór i kontrola

Collegium Altum, XIII piętro, p. 1315

Tel.: 61 854 33 77

E-mail: tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl

Pracownicy administracyjni kierunku Nadzór i kontrola:

mgr inż.  Anna Kluczyńska (01.10.2019-29.02.2020)

Collegium Altum, XIII piętro, p. 1312

Tel.: 61 8543413

E-mail: anna.kluczynska@ue.poznan.pl

mgr  Małgorzata Karolina Kaczmarek (od 01.06.2020)

Collegium Altum, XIII piętro, p. 1312

Tel.: 61 8543214

E-mail: malgorzata.kaczmarek@ue.poznan.pl

dr  Agata Maćków-Wojciechowska

Realizacja zajęć na UEP przez wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej i zawodowej

Budynek A, p. 224

Tel.:       61 856 94 37

E-mail: agata.mackow@ue.poznan.pl

dr hab.  Maciej Ławrynowicz, prof. UEP.

Wsparcie świadczonych wysokiej jakości usług

Budynek C, p. 314

Tel.:  61 854 38 80

E-mail:  maciej.lawrynowicz@ue.poznan.pl

Pracownik administracyjny modułu:

Teresa Brączkowska

Budynek C, p. 304

Tel.: 61 8543883

E-mail: teresa.braczkowska@ue.poznan.pl

mgr inż. Przemysław Grzeszczak

Zakup i wdrożenie systemów informatycznych podnoszących jakość zarządzania uczelnią

Budynek A, p. 204

Tel. 61 856 92 71

E-mail: przemyslaw.grzeszczak@ue.poznan.pl

Specjaliści ds. rozliczeń

mgr  Katarzyna Kołodziej (02.09.2019-31.05.2020)

Budynek A, p. 216

Tel.: 61 8569086

E-mail: katarzyna.kolodziej@ue.poznan.pl

mgr  Marta Sprada (01.06.2020-30.04.2023)

Budynek A, p. 216

Tel.: 61 8569086

E-mail: marta.sprada@ue.poznan.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.