Zgodnie z Komunikatem nr 18/2014 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 14 października 2014 roku doktoranci studiów stacjonarnych UEP mają możliwość zakupu karnetu na siłownię Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UEP.

Bezpośrednie linki do plików:

https://ue.poznan.pl/data/upload/articles_download/23820/20141014/Komunikat%20nr%2018-2014.pdf

https://ue.poznan.pl/data/upload/articles_download/23820/20141014/Komunikat%20nr%2018-2014%20za%C5%82%C4%85cznik.doc


Komunikaty i zarządzenia:
https://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/zarzadzenia,c30/komunikaty-kanclerza,c143/