Uczymy już od 34 749 dni
Archiwum

Członkowie Rady Doktorantów 2014

Judyta Cabańska 

Wydział Gospodarki Międzynarodowej 

judyta.cabanska@ue.poznan.pl
Pełnione funkcje:
- Przedstawiciel Rady Doktorantów do Rektorskiej Komisji ds. Promocji Uczelni 
- Przedstawiciel Rady Doktorantów do Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej  
- Przedstawiciel Rady Doktorantów do Komisji ds. Studiów Doktoranckich na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej

 

Krzysztof Juś 

Wydział Towaroznawstwa

krzysztof.jus@ue.poznan.pl
Pełnione funkcje:

- Wiceprzewodniczący Rady Doktorantów, Skarbnik (od 30.09.2014 r.)
- Przedstawiciel Rady Doktorantów do Rektorskiej Komisji ds. Jakości Edukacji 
- Przedstawiciel Rady Doktorantów do Komisji Programowej na Wydziale Towaroznawstwa 


Barbara Kamczycka

Wydział Towaroznawstwa 

barbara.kamczycka@ue.poznan.pl  
Pełnione funkcje:

- Przedstawiciel Rady Doktorantów do Rady Bibliotecznej 

- Przedstawiciel Rady Doktorantów do Komisji ds. Finansów i Badań Naukowych na Wydziale Towaroznawstwa

- Przedstawiciel Rady Doktorantów do Komisji ds. Promocji na Wydziale Towaroznawstwa


Maciej Klóskowski

Wydział Zarządzania 

maciej.kloskowski@ue.poznan.pl
Pełnione funkcje:

- Przedstawiciel Rady Doktorantów  do Komisji ds. Nostryfikacji Dyplomów i Tytułów Uzyskanych za Granicą na Wydziale Zarządzania

- Przedstawiciel Rady Doktorantów do Komisji ds. Badań Naukowych na Wydziale Zarządzania


Katarzyna Kluczyńska

Wydział Towaroznawstwa 

katarzyna.kluczynska@ue.poznan.pl   
Pełnione funkcje:

- Przewodnicząca Rady Doktorantów 

- Przedstawiciel Rady Doktorantów do Komisji Rektorskiej ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni
- Przedstawiciel Rady Doktorantów do Komisji ds. Studiów Doktoranckich i Podyplomowych na Wydziale Towaroznawstwa


Maciej Koszel

Wydział Zarządzania 

maciej.koszel@ue.poznan.pl  
Pełnione funkcje:

- Przedstawiciel Rady Doktorantów do Rektorskiej Komisji ds. Socjalnych (Podkomisja ds. Turystyki i Wczasów)

- Przedstawiciel Rady Doktorantów do Komisji Programowej na Wydziale Zarządzania 

- Przedstawiciel Rady Doktorantów do Wydziałowego Zespołu ds. Systemu Jakości Kształcenia


Włodzimierz Lewoniewski

Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

wlodzimierz.lewoniewski@kie.ue.poznan.pl  
Pełnione funkcje:

- Przedstawiciel Rady Doktorantów do Rady Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

- Przedstawiciel Rady Doktorantów do Wydziałowej Komisji Programowej Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej  


Magdalena Okupniak 

Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej  

magdalena.okupniak@ue.poznan.pl  
Pełnione funkcje:

- Przedstawiciel Rady Doktorantów do Senackiej Komisji do Spraw Kształcenia

- Przedstawiciel Rady Doktorantów do Wydziałowej Komisji ds Studiów Doktoranckich Wydziału Informatyki i Gospodarki ElektronicznejUrszula Panicz (od 30.09.2014 r.)

Wydział Ekonomii

urszula.panicz@ue.poznan.pl   
Pełnione funkcje:

- Przedstawiciel Rady Doktorantów do Rady Wydziału EkonomiiAnita Perska

Wydział Zarządzania

anita.perska@ue.poznan.pl   
Pełnione funkcje:

- Wiceprzewodnicząca Rady Doktorantów, Sekretarz 

- Przedstawiciel Rady Doktorantów do Senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni
- Przedstawiciel Rady Doktorantów do Komisji ds. Badań Naukowych na Wydziale Zarządzania


Magdalena Popek 

Wydział Ekonomii 

magdalena.popek@ue.poznan.pl  
Pełnione funkcje:

- Przedstawicielem Rady Doktorantów do Komisji ds. Studiów na Wydziale EkonomiiJakub Rajfur 

Wydział Ekonomii  

jakub.rajfur@phd.ue.poznan.pl  
Pełnione funkcje:

- Przedstawiciel Rady Doktorantów do Komisji ds. Polityki Naukowej i Finansowania Badań na Wydziale Ekonomii
Adriana Rybak

Wydział Gospodarki Międzynarodowej 

adriana.rybak@phd.ue.poznan.pl
Pełnione funkcje:

- Przedstawiciel Rady Doktorantów do Komisji ds. Badań Naukowych na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej
Iga Rybicka

Wydział Towaroznawstwa 

iga.rybicka@ue.poznan.pl  
Pełnione funkcje:

- Przedstawiciel Rady Doktorantów do Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą

- Przedstawiciel Rady Doktorantów do Rady Wydziału Towaroznawstwa


Adam Staliński 

Wydział Gospodarki Międzynarodowej 

adam.stalinski@ue.poznan.pl  
Pełnione funkcje:

- Przedstawiciel Rady Doktorantów do Rektorskiej Komisji ds. Ochrony Własności Intelektualnej i Przemysłowej

- Przedstawiciel Rady Doktorantów do Komisji Programowej na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej 


Dawid Szutowski 

Wydział Gospodarki Międzynarodowej 

dawid.szutowski@ue.poznan.pl  
Pełnione funkcje:

- Przedstawiciel Rady Doktorantów do Komisji ds. Nostryfikacji Dyplomów i Tytułów Uzyskanych za granicą na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej

- Przedstawiciel Rady Doktorantów do Komisji ds. Strategii na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej


Grzegorz Szwałek 

Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej  

grzegorz.szwalek@phd.ue.poznan.pl  
Pełnione funkcje:

- Przedstawiciel Rady Doktorantów do Wydziałowej Komisji ds Nostryfikacji dyplomów uzyskanych za granicą na Wydziale Informatyki i Gospodarki ElektronicznejAndrzej Szymkowiak 

Wydział Zarządzania

andrzej.szymkowiak@ue.poznan.pl  
Pełnione funkcje:

- Przedstawiciel Rady Doktorantów do Rady Wydziału Zarządzania

- Przedstawiciel Rady Doktorantów do Komisji ds. Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania


Dariusz Walczak 

Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej  

dariusz.walczak@phd.ue.poznan.pl  
Pełnione funkcje:

- Przedstawiciel Rady Doktorantów do Komisji ds. Badań Naukowych na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej


Anna Warchlewska

Wydział Ekonomii

anna.warchlewska@phd.ue.poznan.pl  
Daniel Wilusz (do 30.09.2014 r.)

Wydział Ekonomii

wilusz@kti.ue.poznan.pl  
Pełnione funkcje:

Wiceprzewodniczący Rady Doktorantów, Skarbnik 

- Przedstawiciel Rady Doktorantów do Rady Wydziału Ekonomii