Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w spotkaniach. Każdy głos odnoszący się do prelekcji jest wartością dodaną dla prelegenta i każdego uczestnika, okazją do poznania metod badawczych, znalezienia inspiracji, dodatkowego i ciekawego pomysłu, o który można wzbogacić swoją pracę.

 

Informacje o najbliższym spotkaniu zamieszczane są w sekcji „Kalendarz wydarzeń 2015” oraz rozsyłane drogą mailową.

Otwarte Dyskusje Doktorskie to spotkania prowadzone przez moderatora – kierownika studiów doktoranckich wydziału, który reprezentuje prelegent.