Uczymy już od 34 917 dni
Zarządzenia Rektora

Zarządzenie nr 18/2021

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 81/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie składania oświadczeń upoważniających Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu do wykazania osiągnięć naukowych pracownika w procesie ewaluacji Uczelni za lata 2017-2020