Kierownicy studiów doktoranckich

                              

Wydział Ekonomii

prof. dr hab. Kazimierz Pająk prof. zw. UEP                                   

Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej                                  

Budynek B, pokój 121                                                          

e-mail: k.pajak@ue.poznan.pl                                                  

                                                                              

Wydział Gospodarki Międzynarodowej                                            

prof. dr hab. Elżbieta Gołembska, prof. zw. UEP                               

Katedra Logistyki Międzynarodowej                                             

Collegium Altum, pokój 1727                                                   

e-mail: e.golembska@ue.poznan.pl                                               

                                                                              

Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej                               

dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP,                                    

Katedra Ekonomii Matematycznej                                                

ul. Towarowa p. 411 C                                                         

e-mail: k.malaga@ue.poznan.pl                                                 

                                                                              

Wydział Towaroznawstwa                                                        

prof. dr hab. Marian Filipiak, prof. zw. UEP                                  

Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości                                        

Budynek B, pokój 2                                                            

e-mail: marian.filipiak@ue.poznan.pl                                          

                                                                               

Wydział Zarządzania                                                           

dr hab. Barbara Borusiak,  prof. nadzw. UEP                                   

Katedra Handlu i Marketingu                                                    

Budynek A, pokój 322                                                          

e-mail: b.borusiak@ue.poznan.pl                                               

                                                                              

Dziekanaty

                                                                

Wydział Ekonomii                                                              

Sandra Zamiara,                                                               

Budynek A pokój 113                                                           

od poniedziałku do piątku: 08:00 – 14:00                                      

tel. 61-856-92-36                                                              

e-mail: sandra.zamiara@ue.poznan.pl                                           

dwe-doktoranckie@ue.poznan.pl                                                 

                                                                               

Wydział Gospodarki Międzynarodowej                                            

mgr Monika Panfil                                                             

Budynek A pokój 138                                                            

tel. 61- 856-92-54                                                            

od poniedziałku do piątku: 08:00 – 14:00                                      

e-mail: monika.panfil@ue.poznan.pl

 

Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej                               

mgr Elżbieta Katarzyna Zakrzewska                                             

Budynek C pokój 410                                                           

tel. 61- 854-39-32                                                             

od poniedziałku do piątku: 08:00 – 14:00                                      

e-mail: dwige-doktoranci@ue.poznan.pl                                         

                                                                               

Wydział Towaroznawstwa                                                        

mgr inż. Iwona Stempkowska                                                    

Budynek B pokój 1                                                             

tel. 61 856 95 31                                                             

od poniedziałku do piątku: 08:00 – 14:00                                      

e-mail: kbim@ue.poznan.pl                                                     

                                                                               

Wydział Zarządzania                                                           

mgr Maria Olejniczak                                                          

Budynek A pokój 149                                                            

tel. 61 856 90 15                                                             

od poniedziałku do piątku: 10:00 – 14:00                                      

e-mail: maria.olejniczak@ue.poznan.pl