Uwaga Studenci

I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia studiujący na kierunkach: 
ekonomia; finanse, audyt, inwestycje; informatyka i ekonometria, jakość i rozwój produktu (tylko studia stacjonarne); międzynarodowe stosunki gospodarcze; rachunkowość i finanse biznesu oraz zarządzanie

 

Uwaga!!!

Zmiana terminu zapisów na seminaria w USOS - nowy termin zapisów: 15-21 listopada 2021


W dniach 8-14 listopada 2021 roku odbędą się wybory seminariów dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia, studiujących na kierunkach: ekonomia; finanse, audyt, inwestycje; informatyka i ekonometria, międzynarodowe stosunki gospodarcze; rachunkowość i finanse biznesu oraz zarządzanie. Wybory seminariów zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem systemu USOS. 


Zatwierdzona przez właściwego dyrektora studiów oferta seminariów oraz zasady zapisów, są zamieszczone na stronie internetowej BOS.


Każdy Student musi skontaktować się z potencjalnym promotorem i uzyskać jego zgodę na zapisanie się na seminarium. Wskazany jest kontakt z promotorem w okresie poprzedzającym uruchomienie zapisów w systemie (od momentu udostępnienia oferty). Student kontaktuje się z potencjalnym promotorem za pomocą poczty elektronicznej tylko ze studenckiego adresu mailowego – NIU@student.ue.poznan.pl. Dopiero po uzyskaniu akceptacji promotora, student może wprowadzić wybór do systemu USOS.


W sytuacji, kiedy Student uzyska zgodę na zapisanie się na seminarium od więcej niż jednego promotora, po dokonaniu ostatecznego wyboru i zapisu w systemie USOS, powinien powiadomić promotorów do których się nie zapisał (a od których uzyskał wymaganą zgodę) o tym fakcie.