Urząd Patentowy RP ogłosił XVI edycję Konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej.


Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej pracy naukowej na temat związany z własnością intelektualną, w tym z jej ochroną, zarządzaniem i marketingiem. Do Konkursu mogą być zgłaszane także prace z zakresu nauk technicznych i przyrodniczych.


Termin składania prac: 16 października 2018 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu: 16 listopada 2018 r.


Jednocześnie organizowane są konkursy na plakat, film oraz informację medialną, związaną z ochroną własności przemysłowej.

Więcej informacji znajduje się na stronach internetowych Urzędu Patentowego RP.