Dostęp do wirtualnego dziekanatu ma każdy student UEP. Korzystanie z konta jest możliwe poprzez zalogowanie na stronie e-dziekanat.ue.poznan.pl po wpisaniu swojego NIU oraz hasła. Na e-dziekanacie dostępne są ważne informacje dla studenta, m.in. plan zajęć, opłaty za studia czy grupy zajęciowe. W okresie sesji egzaminacyjnej e-dziekanat jest zazwyczaj najczęściej odwiedzany przez studentów – tam bowiem najczęściej prowadzący zajęcia umieszczają informacje o ocenach z egzaminów/zaliczeń.