Uczymy już od 35 001 dni
Wykłady otwarte

Dla kogo?

Na zajęcia może przyjść każdy student zainteresowany wybranym tematem lub chcący skorzystać z tej okazji, by nawiązać bezpośredni kontakt z przedstawicielem danej firmy i porozmawiać bez barier o stażu, praktyce czy o podjęciu pracy. Wykłady otwarte są też dla wszystkich osób zainteresowanych dyskusją na akademickim poziomie.

W przypadku części wykładów istnieje możliwość zakwalifikowania się do uczestnictwa w warsztatach specjalizacyjnych, które odbywają się na terenie i poza terenem Uniwersytetu. To okazja do pozyskania praktycznych umiejętności fachowych i interpersonalnych. To również świetna droga do wzbogacenia swojego CV i/lub nawiązania bliższych relacji z organizującym warsztaty przedsiębiorstwem. W planie wykładów taką możliwość oznaczono symbolem #.
Oferta "ZAJĘĆ OTWARTYCH" skierowana jest zatem do studentów wszystkich lat studiów i wszystkich wydziałów. Formalnie przedmiot "ZAJĘCIA OTWARTE" wybierany jest z bloku przedmiotów do wyboru podczas konstruowania przez studentów indywidualnych ścieżek studiów.

Zbieranie punktów za obecność na wykładach można rozpocząć już na I roku studiów. Punkty te przyznane zostaną na poczet zajęć rozliczanych na latach wyższych.