Studenci, którzy rozpoczęli naukę na I lub II stopniu studiów w roku akademickim 2018/2019 lub później

Studenci mogą uczestniczyć w zajęciach otwartych przez cały okres trwania studiów. Aby uzyskać zaliczenie należy być obecnym na co najmniej 15 wykładach przez cały okres studiów oraz uzyskać co najmniej 8 poprawnych odpowiedzi z testu online.

1. Obecność potwierdzana jest wpisem na liście obecności podczas wykładu.

2. Test online jednokrotnego wyboru dotyczy znajomości tylko głównego wątku poruszanego przez prelegentów w trakcie wykładów. 

3. Test wypełnia się po każdym semestrze, w którym student uczestniczył w wykładach otwartych i tylko w odniesieniu do tych wykładów, na których był osobiście.

4. Student może spełnić warunki zaliczenia zanim nadejdzie semestr, w którym przedmiot jest formalnie do zaliczenia. Wówczas zaliczenie otrzyma automatycznie

5. Student może starać się o uzyskanie wymaganych do zaliczenia przedmiotu punktów do skutku, tj. tak długo, jak uczestniczy w kolejnych zajęciach otwartych - nie liczy się procentowa wartość uzyskanych punktów w stosunku do ilości wykładów, na których był student, ale uzyskanie co najmniej 8 poprawnych odpowiedzi.

6. Aktualną ilość posiadanych punktów można sprawdzić w pliku "Punkty - tabela" do pobrania obok.

Przykładowe pytania:
Wykład: Dlaczego nie potrzebujemy menadżerów – czyli o znaczeniu turkusowych organizacji
Pytanie: Czy menedżerowie są potrzebni?
Wybierz jedną odpowiedź:
a. Pytanie mnie nie dotyczy, nie byłam/byłem na tym wykładzie
b. Tak, głównie do kontrolowania pracowników
c. Tak, głównie do zarządzania pracownikami
d. Tak, ale bardziej jako liderzy motywujący zespół
e. Nie, menedżerowie nie są potrzebni

Wykład: Wskaźniki analizy finansowej w ocenie przedsiębiorstwa
Pytanie: Z czego wynika wysoka wycena akcji firmy Netflix?
Wybierz jedną odpowiedź:
a. Brak odpowiedzi, nie byłam/byłem na wykładzie
b. Z dobrych wartości wskaźników finansowych
c. Z wysokiej wartości majątku trwałego
d. Z wiary inwestorów w jej model biznesowy
e. Z powodu osiągania ponadprzeciętnych zysków


Studenci, którzy rozpoczęli naukę na I lub II stopniu studiów do w roku akademickim 2017/2018 lub wcześniej

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na 15 wybranych przez studenta wykładach (potwierdzona otrzymaniem specjalnych karteczek) oraz przygotowanie w formie pisemnej sprawozdania z tych zajęć zgodnie ze wzorem. Na wykłady można uczęszczać w okresie dłuższym niż jeden semestr, uczestnicząc w wykładach najbardziej odpowiadających tematycznie indywidualnym zainteresowaniom studenta. Zaliczenie przedmiotu następuje w semestrze, w którym został on umieszczony w indywidualnej ścieżce studiów. W celu uzyskania wpisu („zal.”) należy pozostawić 15 kartek wraz ze sprawozdaniami dla dr. Bartosza Deszczyńskiego w sekretariacie Instytutu Gospodarki Międzynarodowej, pok. 118 BG.

Szczegółowe informacje na temat zasad zaliczenia przedmiotu "ZAJĘCIA OTWARTE" zawarte są w Zarządzeniu Rektora UEP nr 45/2013 oraz w syllabusie przedmiotu.