Studenci mogą uczestniczyć w zajęciach otwartych przez cały okres trwania studiów. Aby uzyskać zaliczenie należy być obecnym na co najmniej 15 wykładach przez cały okres studiów oraz uzyskać co najmniej 8 poprawnych odpowiedzi z testu online.

1. Obecność potwierdzana jest:
a) od semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 na elektronicznej liście obecności, do której link znajduje się na stronie głównej serwisu poświęconego wykładom otwartym (obowiązuje data i godzina trwania wykładów, wpisy poza czasem trwania wykładów nie będą brane pod uwagę),
b) dla obu semestrów z roku akademickiego 2019/2020 na podstawie screenshotów obrazujących opublikowanie merytorycznego komentarza w semestrze, w którym ubiegacie się o formalne zaliczenie,
c) dla wykładów w formie tradycyjnej na podstawie skanów/zdjęć dwóch stron karteczek podpisanych dodatkowo Waszym imieniem i nazwiskiem w semestrze, w którym ubiegacie się o formalne zaliczenie.

Dla potwierdzenia obecności w przypadkach opisanych w podpunktach b) i c) nalezy wysłać mail na adres: bartosz.deszczynski@ue.poznan.pl, który będzie spełniał następujące warunki:
- mail jest podpisany z imienia i nazwiska,
- mail zawiera informację o Waszym kierunku i specjalności,
- mail zawiera zbiorczy dokument PDF z printscreenami dokumentującymi uczestnictwo i aktywność podczas wykładów online.
- mail zawiera skany/zdjęcia obu stron karteczek umieszczonych w jednym dokumencie PDF, a każda z karteczek jest podpisana NIEZMAZYWALNYM DŁUGOPISEM imieniem i nazwiskiem studenta,
- pliki PDF mają nadane nazwy zgodnie ze wzorem: nazwisko_numer indeksu_karteczki, nazwisko_numer indeksu_online.

2. Punkty zdobywane są w testach umieszczanych na platformie moodle. Są to testy online jednokrotnego wyboru, które dotyczą znajomości tylko głównego wątku poruszanego przez prelegentów w trakcie wykładów. 

Przykładowe pytania:
Wykład: Dlaczego nie potrzebujemy menadżerów – czyli o znaczeniu turkusowych organizacji
Pytanie: Czy menedżerowie są potrzebni?
Wybierz jedną odpowiedź:
a. Pytanie mnie nie dotyczy, nie byłam/byłem na tym wykładzie
b. Tak, głównie do kontrolowania pracowników
c. Tak, głównie do zarządzania pracownikami
d. Tak, ale bardziej jako liderzy motywujący zespół
e. Nie, menedżerowie nie są potrzebni

Wykład: Wskaźniki analizy finansowej w ocenie przedsiębiorstwa
Pytanie: Z czego wynika wysoka wycena akcji firmy Netflix?
Wybierz jedną odpowiedź:
a. Brak odpowiedzi, nie byłam/byłem na wykładzie
b. Z dobrych wartości wskaźników finansowych
c. Z wysokiej wartości majątku trwałego
d. Z wiary inwestorów w jej model biznesowy
e. Z powodu osiągania ponadprzeciętnych zysków

3. Test wypełnia się po każdym semestrze, w którym student uczestniczył w wykładach otwartych i tylko w odniesieniu do tych wykładów, w których osobiście uczestniczył.

4. Student może spełnić warunki zaliczenia zanim nadejdzie semestr, w którym przedmiot jest formalnie do zaliczenia. Wówczas zaliczenie otrzyma automatycznie (o ile nie był zobowiązany do przesłania informacji okresłonej w pkt. 1 b) i c)

5. Student może starać się o uzyskanie wymaganych do zaliczenia przedmiotu punktów do skutku, tj. tak długo, jak uczestniczy w kolejnych zajęciach otwartych - nie liczy się procentowa wartość uzyskanych punktów w stosunku do ilości wykładów, na których był student, ale uzyskanie co najmniej 8 poprawnych odpowiedzi.