Studenci, którzy rozpoczęli naukę na I lub II stopniu studiów w roku akademickim 2018/2019 lub później

Studenci mogą uczestniczyć w zajęciach otwartych przez cały okres trwania studiów. Aby uzyskać zaliczenie należy być obecnym na co najmniej 15 wykładach przez cały okres studiów oraz uzyskać co najmniej 8 poprawnych odpowiedzi z testu online.

1. Obecność potwierdzana jest wpisem na liście obecności podczas wykładu.

2. Test online jednokrotnego wyboru dotyczy znajomości tylko głównego wątku poruszanego przez prelegentów w trakcie wykładów. 

3. Test wypełnia się po każdym semestrze, w którym student uczestniczył w wykładach otwartych i tylko w odniesieniu do tych wykładów, na których był osobiście.

4. Student może spełnić warunki zaliczenia zanim nadejdzie semestr, w którym przedmiot jest formalnie do zaliczenia. Wówczas zaliczenie otrzyma automatycznie

5. Student może starać się o uzyskanie wymaganych do zaliczenia przedmiotu punktów do skutku, tj. tak długo, jak uczestniczy w kolejnych zajęciach otwartych - nie liczy się procentowa wartość uzyskanych punktów w stosunku do ilości wykładów, na których był student, ale uzyskanie co najmniej 8 poprawnych odpowiedzi.

6. Aktualną ilość posiadanych punktów można sprawdzić w pliku "Punkty - tabela" do pobrania obok.

Studenci, którzy rozpoczęli naukę na I lub II stopniu studiów do w roku akademickim 2017/2018 lub wcześniej

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na 15 wybranych przez studenta wykładach (potwierdzona otrzymaniem specjalnych karteczek) oraz przygotowanie w formie pisemnej sprawozdania z tych zajęć zgodnie ze wzorem. Na wykłady można uczęszczać w okresie dłuższym niż jeden semestr, uczestnicząc w wykładach najbardziej odpowiadających tematycznie indywidualnym zainteresowaniom studenta. Zaliczenie przedmiotu następuje w semestrze, w którym został on umieszczony w indywidualnej ścieżce studiów. W celu uzyskania wpisu („zal.”) należy udać się do Koordynatora Wydziałowego Zajęć Otwartych i złożyć 15 kartek wraz ze sprawozdaniami.

Koordynatorzy wydziałowi:
WE: dr hab. Paweł Mikołajczak, dr Marcin Wiśniewski
WIGE: dr hab. Justyna Rój
WGM: dr Paweł Wybieralski

Szczegółowe informacje na temat zasad zaliczenia przedmiotu "ZAJĘCIA OTWARTE" zawarte są w Zarządzeniu Rektora UEP nr 45/2013 oraz w syllabusie przedmiotu.